Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Thắng; Ngành Ngoại khoa

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật điều trị hẹp khí quản sau mở khí quản, đặt ống nội khí quản.

Chuyên ngành:     Ngoại khoa

Mã số:                  9720104

Họ và tên nghiên cứu sinh:      Nguyễn Đức Thắng

Họ và tên Người hướng dẫn: 

  1. TS. Nguyễn Trường Giang
  2. PGS. TS. Trần Trọng Kiểm

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

  • Hẹp khí quản do nguyên nhân đặt nội khí quản 54,2%, cao hơn mở khí quản 45,8%. Trong các nguyên nhân dẫn đến đặt nội khí quản hoặc mở khí quản, chấn thương sọ não là nguyên nhân chính chiếm 52,8% .
  • Chẩn đoán mức độ hẹp khí quản theo Myer – Cotton có thể dựa trên nội soi khí quản ống mềm hoặc chụp cắt lớp vi tính có ứng dụng tương đương.
  • Phẫu thuật tạo hình khí quản điều trị hẹp khí quản di chứng sau mở khí quản, đặt nội khí quản là một phương pháp điều trị có hiệu quả. Kết quả phẫu thuật sau 6 tháng tỷ lệ Tốt 73,6%, Đạt yêu cầu 18,1%, Kém 6,9% và Tử vong 1,4%.
  • Kỹ thuật cắt nối khí quản tận – tận áp dụng chủ yếu 86,1%, biến chứng của kỹ thuật 17,7%.
  • Một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật: chỉ số khối cơ thể BMI nhóm Béo phì và Suy dinh dưỡng có tỷ lệ biến chứng cao hơn nhóm BMI bình thường.
  • Khi độ dài khí quản cắt ≥ 4cm nguy cơ tai biến biến chứng cao hơn 8,8 lần khi cắt đoạn ngắn hơn.
  • Độ dài cắt đoạn khí quản tổn thương thực tế luôn dài hơn 9,6±9,8mm so với độ dài trên hình ảnh cắt lớp vi tính

Tải tệp đính kèm: Tại đây