Công bố luận án của nghiên cứu sinh Lưu Thị Thanh Duyên; Ngành Hồi sức cấp cứu và chống độc

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu vai trò chẩn đoán, tiên lượng của Angiopoietin-1 và Angiopoietin-2 ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết.

Ngành: Hồi sức cấp cứu và chống độc

Mã số: 9720103

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lưu Thị Thanh Duyên     

Họ và tên Người hướng dẫn: 

  1. PGS.TS. Bùi Văn Mạnh
  2. TS. Phạm Thái Dũng

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

Đề tài thực hiện nghiên cứu nồng độ Angiopoietin-1(Ang-1), Angiopoietin-2(Ang-2) huyết tương ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết (NKH); được tiến hành trên 2 nhóm: nhóm bệnh gồm 105 BN NKH điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng và nhóm chứng gồm 95 người khỏe mạnh, ở 3 thời điểm T0 (thời điểm chẩn đoán NKH), T3 (sau 3 ngày chẩn đoán) và T7 (sau 7 ngày chẩn đoán), đánh giá kết quả điều trị sau 28 ngày.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ Ang-1 tăng dần từ thời điểm T0, T3 và T7, nồng độ Ang-2 và tỷ lệ Ang-2/Ang-1 tăng tại thời điểm T0 sau đó giảm dần tại thời điểm T3 và T7 (p < 0,05). Nồng độ Ang-2 có tương quan nghịch với huyết áp động mạch trung bình (r = – 0,42, p < 0,05) và số lượng tiểu cầu (r = – 0,23, p < 0,05) và tương quan thuận với nồng độ bilirubin toàn phần (r = 0,37, p < 0,05), nồng độ creatinin (r = 0,43, p < 0,05), nồng độ procalcitonin (r = 0,56, p < 0,05), nồng độ lactat (r = 0,47, p < 0,05) và điểm số SOFA ( r = 0,41, p < 0,05).

Ang-2 có giá trị chẩn đoán NKH ở thời điểm T0 với AUC là 0,97 (p < 0,05; Se: 0,9; Sp: 0,99) tại điểm cắt 263,57 pg/mL.

Nồng độ Ang-2 tại thời điểm T0 có giá trị tiên lượng tử vong ở bệnh nhân NKH với AUC = 0,68 (p < 0,05; Se: 0,65; Sp: 0,74) tại điểm cắt 938,7 pg/mL.

Khi kết hợp nồng độ Ang-2 với các thang điểm đánh giá mức độ nặng APACHE II và SOFA ở thời điểm T0, giá trị tiên lượng tử vong tăng lên với các AUC lần lượt là 0,72 (p < 0,05; Se: 0,94; Sp: 0,5) và 0,69 (p < 0,05; Se: 0,53; Sp: 0,85).

Tải tệp tin tại đây.