Ban Quản lý dự án

  1. Chỉ huy đơn vị: Trưởng Ban: Đại tá Trịnh Việt Hưng
  2. Truyền thống đơn vị:

Theo Quyết định số 1271/QĐ-HVQY ngày 13/6/2008 của Học viện Quân y, số 1627/QĐ-BQP ngày 07/5/2018 của Bộ Quốc phòng, Ban Quản lý dự án được giao chức năng, nhiệm vụ như sau:

– Giúp Chủ đầu tư (Học viện Quân y) lập dự án, trình cấp có thẩm quyển thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và tổ chức quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Học viện Quân y làm chủ đầu tư theo đúng quy định

– Xây dựng Ban vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Ngay sau khi thành lập, Học viện đã giao Ban Quản lý dự án triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp và tăng cường trang thiết bị Học viện Quân y (Bao gồm các khối nhà chính: Nhà làm việc cơ quan và labor (N11), Nhà ở học viên đại học (N5), Nhà ở học viên sau đại học và quốc tế (N6), Nhà Thư viện (N9), Nhà phẫu thuật thực hành (N14)  …), đây là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng, là nền tảng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của Học viện về đào tạo, nghiên cứu, điều trị. Sau khi dự án được đầu tư xây dựng, đã đạt hiệu quả cao, đáp ứng diện tích, trang thiết bị đồng bộ, đảm bảo điều kiện học tập và làm việc lâu dài cho các đơn vị thuộc Học viện, với hơn: 1500 cán bộ, nhân viên, công chức và người lao động; 2000 học viên, chiến sỹ đảm bảo yêu cầu về quản lý, chỉ đạo, điều hành tập trung.

Trong những năm tiếp theo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý thêm nhiều dự án, đặc biệt dự án cấp I ĐTXD Bệnh viện Quân y 103 với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh đạt 3.054 tỷ đồng, với các yêu cầu về kỹ thuật chất lượng cao, các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng hiện đại, phù hợp với xu hướng, định hướng phát triển của Bệnh viện Quân y 103. Ngoài ra, công tác quản lý dự án của đơn vị được triển khai với đa dạng cấp quản lý, mục tiêu đầu tư, loại công trình, nguồn vốn khác nhau như: Dự án ĐTXD Trung tâm ngoại ngữ và cải tạo giảng đường trung tâm (TMĐT 30 tỷ
đồng); Dự án ĐTXD Viện Đào tạo Dược (TMĐT 59,5 tỷ đồng); Dự án ĐTXD Nhà Công vụ (TMĐT 38 tỷ đồng); Dự án ĐTXD Nhà Giảng đường, Nhà Điều hành PHPN (TMĐT 75 tỷ đồng), Dự án ĐTXD Nhà Tang lễ BVQY103 (TMĐT 120 tỷ đồng); Đầu tư mua sắm thiết bị khoa dinh dưỡng, thiết bị giặt là, thiết bị tiệt khuẩn trung tâm (145 tỷ đồng)…

Từ năm 2008 đến năm 2023, qua quá trình nghiên cứu, được sự tham mưu của BQLDA và các cơ quan trong Học viện, Ban Giám đốc đã phê duyệt ban hành các quy chế, quy trình để phục vụ công tác quản lý dự án, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý dự án xây dựng như: Quy trình quản lý dự án, Quy trình quản lý chất lượng, Quy trình đấu thầu… góp phần đồng bộ trong quá trình triển khai công tác xây dựng cơ bản.

Các dự án do BQLDA triển khai luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Học viện ghi nhận và tin tưởng về năng lực quản lý.

Với sự chủ động, nỗ lực của tập thể, đơn vị đã từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức. Số lượng cán bộ của Ban hiện có Chỉ huy ban và 10 cán bộ, nhân viên các bộ phận: Kế hoạch – Tài chính, Kỹ thuật.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đánh giá cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý dự án là những người có trình độ chuyên môn, luôn năng động, nhiệt tình trong công việc. Ban Quản lý dự án là một tập thể cùng nhau đoàn kết, chia sẻ, vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với tính chất đặc thù của quản lý dự án  xây dựng dàn trải tại các địa điểm, công việc đột xuất, nhiều tình huống phát sinh tại hiện trường, nhưng các đồng chí Chỉ huy Ban đã nắm bắt nhanh, chỉ đạo hiệu quả các công việc theo chức năng và hoàn thành tiến độ được giao. Trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban đã có sự phối hợp nhịp nhàng với, các đơn vị trong và ngoài Quân đội, cũng như các nhà thầu, đã từng bước tạo dựng được sự tín nhiệm với các đối tác

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

BQLDA có nhiệm vụ tổ chức lập và tổ chức quản lý thực hiện các dự án của Học viện Quân y theo các quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quy chế lãnh đạo của Đảng ủy Học viện về đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư mua sắm trang thiết bị công trình.

BQLDA chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Đảng ủy, Chủ đầu tư, Ban Giám đốc Học viện về tổ chức quản lý, thực hiện các dự án theo các quy định hiện hành. Triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm theo Quyết định của Giám đốc Học viện và khả năng cấp vốn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

BQLDA là cơ quan tham mưu của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện về lĩnh vực đầu tư và thực hiện các dự án ĐTXD.

  1. Danh sách Cán bộ-Nhân viên:

STT

Chức danh

Họ và tên

Diện bố trí

Trình độ

1

Trưởng ban

Đại tá Trịnh Việt Hưng

Sỹ quan

Đại học

2

Kế toán trưởng

Đại uý Lương Chiến Thắng

Sỹ quan

Thạc sỹ

3

Trợ lý

Thiếu tá Trần Anh Đức

Sỹ quan

Thạc sỹ

4

Trợ lý

Đại uý Hoàng Việt Hùng

Sỹ quan

Đại học

5

Trợ lý

Đại uý Hoàng Tùng

Sỹ quan

Đại học

6

Trợ lý

Đại uý Doãn Minh Mạnh

Sỹ quan

Thạc sỹ

7

Trợ lý

Đại uý Phạm Duy

Sỹ quan

Thạc sỹ

8

Trợ lý

Trung uý Nguyễn Thuỷ Tiên

Sỹ quan

Đại học

9

Nhân viên

Thiếu tá CN Nguyễn Thị Phương

QNCN

Đại học

10

Nhân viên

Thượng uý CN Vũ Tiến Thọ

QNCN

Đại học

11

Nhân viên

Trung uý CN Phạm Văn Hưng

QNCN

Cao đẳng

  1. Thành tích tiêu biểu

STT

Năm

Quyết định

Hình thức khen thưởng

1

2018

Số 1908/QĐ-BQP ngày 24/5/2018

 

Bộ Quốc phòng tặng “Bằng khen” BQLDA đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc

2

2021

Số 1209/QĐ-BQP ngày 30/4/2021

Bộ Quốc phòng tặng “Bằng khen” BQLDA đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc

3

2023

Số 1526/QĐ-BQP ngày 18/4/2023

Bộ Quốc phòng tặng “Bằng khen” BQLDA đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc

 

  1. Liên hệ:

– Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý Dự án – Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

– Số điện thoại:

– Địa chỉ email: banqlda103@gmail.com