123456789
 
1. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Vũ Tùng Sơn ; Chuyên ngành Dịch tễ học (31/10/2018)
2. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Trần Đình Hùng ; Chuyên ngành Ngoại khoa (31/10/2018)
3. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Chu Dũng Sĩ ; Chuyên ngành Nội khoa (31/10/2018)
4. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Huỳnh Văn Khoa ; Chuyên ngành Nội khoa (31/10/2018)
5. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Nam ; Chuyên ngành Nội khoa (31/10/2018)
6. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hoàn ; Chuyên ngành Nội khoa (31/10/2018)
7. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của Nghiên cứu sinh Đàm Đức Thắng; chuyên ngành: Khoa học Thần kinh (25/10/2018)
8. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Huy Tuấn ; Chuyên ngành Nội khoa (24/10/2018)
9. Công bố luận án tiến sĩ Dược học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của nghiên cứu sinh Trịnh Hồng Minh; Chuyên ngành: Tổ chức quản lý Dược (18/10/2018)
10. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Đoàn Huy Cường ; Chuyên ngành Quản lý y tế (15/10/2018)
11. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Phạm Bá Hiền; Chuyên ngành Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới (09/10/2018)
12. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Hương; Chuyên ngành Khoa học y sinh (09/10/2018)
13. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của Nghiên cứu sinh Huỳnh Văn Khoa; chuyên ngành: Nội khoa (05/10/2018)
14. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Phạm Ngọc Huy Tuấn; Chuyên ngành: Nội khoa (04/10/2018)
15. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Tô Thị Mai Hoa; chuyên ngành: Nội Tim mạch (03/10/2018)
16. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Chu Dũng Sĩ; chuyên ngành:Nội Khoa (02/10/2018)
17. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Nam; chuyên ngành:Nội Khoa (02/10/2018)
18. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Trần Đình Hùng; chuyên ngành:Ngoại Khoa (02/10/2018)
19. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hoàn; chuyên ngành:Nội Khoa (25/09/2018)
20. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hải; chuyên ngành Ngoại Thần kinh Sọ não (25/09/2018)
21. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Hoa; chuyên ngành: Nội Xương khớp (25/09/2018)
22. Hội nghị Khoa học Quốc tế những tiến bộ mới ứng dụng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị (25/09/2018)
23. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Vũ Tùng Sơn; chuyên ngành: Dịch tễ học (25/09/2018)
24. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Hương; chuyên ngành: Khoa học y sinh (25/09/2018)
25. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Đoàn Huy Cường; chuyên ngành: Quản lý y tế (19/09/2018)
26. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Phạm Bá Hiền; chuyên ngành: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới (19/09/2018)
27. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Tô Thị Mai Hoa; chuyên ngành: Nội Khoa (19/09/2018)
28. Thông báo về Hội nghị khoa học thường niên nghiên cứu sinh lần thứ IX, năm 2019 (07/09/2018)
29. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Lê Hoàng Oanh; chuyên ngành Nội Tim mạch (22/08/2018)
30. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Đỗ Hoàng Long; chuyên ngành Miễn dịch (22/08/2018)
31. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hải; chuyên ngành: Ngoại Thần kinh (17/08/2018)
32. Công bố luận án chuyển bị bảo vệ cấp trường của ncs.Vũ Thị Thanh Hoa; Chuyên ngành: Nội khoa(Nội xương khớp) (14/08/2018)
33. Thông báo điểm chuẩn và thời gian nhập học tuyển sinh đại học vào Học viện Quân y năm 2018 (06/08/2018)
34. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Nguyễn Đình Hưng; Chuyên ngành: Ngoại Thần kinh (31/07/2018)
35. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Nguyễn Thanh Hải; Chuyên ngành: Ngoại Bỏng (31/07/2018)
36. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Nguyễn Tiến Dũng; Chuyên ngành:Ngoại Bỏng (31/07/2018)
37. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Lê Đình Tuân; Chuyên ngành:Nội tiết (31/07/2018)
38. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Trần Hải Bình; Chuyên ngành: Y học hạt nhân (31/07/2018)
39. Thông báo tuyển sinh bổ sung nghiên cứu sinh năm 2018 (27/07/2018)
40. Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và mức điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học năm 2018 (18/07/2018)
41. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Lê Hoàng Oanh; Chuyên ngành: Nội khoa( Nội Tim mạch) (18/07/2018)
42. Công bố luận án chuyển bị bảo vệ cấp trường của ncs. Đỗ Hoàng Long; Chuyên ngành: Khoa học y sinh (Miễn Dịch - Dị ứng) (16/07/2018)
43. Công bố luận án chuyển bị bảo vệ cấp trường của ncs.Nguyễn Đình Hưng; chuyên ngành: Ngoại Khoa (10/07/2018)
44. Công bố luận án chuyển bị bảo vệ cấp trường của ncs.Nguyễn Thanh Hải; chuyên ngành:Ngoại Khoa (10/07/2018)
45. Thông báo về việc sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào Học viện Quân y năm 2018 (06/07/2018)
46. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Dương Đình Đức; chuyên ngành Quản lý y tế (28/06/2018)
47. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Phạm Thúy Hường; chuyên ngành Nội khoa (27/06/2018)
48. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Thu Hiền; chuyên ngành Nội khoa (27/06/2018)
49. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Ngô Bá Toàn; chuyên ngành Ngoại khoa (27/06/2018)
50. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Thái Văn Bình; chuyên ngành Ngoại khoa (27/06/2018)
51. Công bố luận án chuyển bị bảo vệ cấp trường của ncs. Trần Hải Bình; chuyên ngành:Điện Quang và y học hạt nhân (21/06/2018)
52. Điều chỉnh lịch bảo vệ cấp trường của NCS. Trần Văn Chung; chuyên ngành Quản lý y tế (20/06/2018)
53. Thông báo lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Trần Văn Chung; chuyên ngành: Quản lý Y tế (06/06/2018)
54. Thông báo lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Đào Thu Hồng; chuyên ngành: Khoa học y sinh (06/06/2018)
55. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Lê Đình Tuân; chuyên ngành: Nội khoa (06/06/2018)
56. THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA ĐỊNH HƯỚNG KHÓA 2 CHUYÊN NGÀNH TẠO HÌNH THẨM MỸ (04/06/2018)
57. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Ngô Bá Toàn; Chuyên ngành: Ngoại khoa (04/06/2018)
58. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Ngô Đắc Sáng; chuyên ngành: Ngoại khoa(Ngoại Tiêu hóa) (29/05/2018)
59. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Phạm Hữu Tùng; chuyên ngành: Nội khoa (29/05/2018)
60. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Nguyễn Bảo Trân; chuyên ngành: Khoa học y sinh(Giải phẫu) (29/05/2018)
61. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Dương Đình Đức; Chuyên ngành: Quản lý Y tế (24/05/2018)
62. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Phạm Thúy Hường; Chuyên ngành: Nội khoa(Nội tiết) (22/05/2018)
63. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Thu Hiền; Chuyên ngành:Nội khoa (Nội tiết) (22/05/2018)
64. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Phạm Ngọc Hùng; chuyên ngành: Ngoại Khoa. (18/05/2018)
65. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Trần Văn Chung; Chuyên ngành: Quản lý y tế. (18/05/2018)
66. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Tiến Dũng; chuyên ngành: Ngoại khoa(Ngoại Bỏng) (09/05/2018)
67. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS.Nguyễn Bảo Trân; chuyên ngành: Khoa học y sinh(Giải phẫu) (09/05/2018)
68. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS.Đào Thu Hồng; Chuyên ngành: Khoa học y sinh (07/05/2018)
69. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS Ngô Đắc Sáng; chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa (26/04/2018)
70. Công bố lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Lư Quốc Hùng; Chuyên ngành: Nội khoa (26/04/2018)
71. Công bố lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Đỗ Đình Tùng; Chuyên ngành: Nội khoa (26/04/2018)
72. Công bố lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Huỳnh Thanh Long; Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa (26/04/2018)
73. PHÒNG SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI THỬ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018 (23/04/2018)
74. Công bố lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Ninh Việt Khải; Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa (23/04/2018)
75. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS Phạm Hữu Tùng; chuyên ngành:Nội Tiêu hóa (17/04/2018)
76. Thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Học viện Quân y năm 2018 (12/04/2018)
77. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ của NCS. Phạm Ngọc Hùng; Chuyên ngành: Ngoại Thận - Tiết niệu (11/04/2018)
78. THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018 (06/04/2018)
79. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS Lư Quốc Hùng; Chuyên ngành: Nội tiêu hóa (30/03/2018)
80. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Ninh Việt Khải; Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa (29/03/2018)
 
123456789

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y