123456789
 
1. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Cao Ngọc Bích; chuyên ngành: Khoa học y sinh (15/01/2019)
2. Thông báo lịch bảo vệ cấp trường luận án tiến sĩ Y học của NCS. Cao Hồng Phúc; Chuyên ngành: Khoa học y sinh (15/01/2019)
3. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Phan Sỹ Thanh Hà; chuyên ngành: Ngoại khoa (14/01/2019)
4. Công bố luận án tiến sĩ dược học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lương Quang Anh; chuyên ngành: Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc (14/01/2019)
5. Thông báo lịch bảo vệ cấp trường luận án tiến sĩ Y học của NCS. Lương Minh Tuấn; Chuyên ngành: Y học dự phòng (14/01/2019)
6. Thông báo lịch bảo vệ cấp trường luận án tiến sĩ Y học của NCS. Đỗ Ngọc Thể; Chuyên ngành: Ngoại Khoa (14/01/2019)
7. Thông báo lịch bảo vệ cấp trường luận án tiến sĩ Y học của NCS. Trương Thị Thư; Chuyên ngành: Dinh dưỡng (14/01/2019)
8. Công bố luận án tiến sĩ dược học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Minh Tuấn; chuyên ngành: Tổ chức Quản lý Dược (10/01/2019)
9. HỌC VIỆN QUÂN Y THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH BÁC SĨ CHUYÊN KHOA ĐỊNH HƯỚNG (03/01/2019)
10. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Phạm Vô Kỵ; chuyên ngành: Ngoại khoa (28/12/2018)
11. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Chu Phúc Thi; chuyên ngành: Quản lý y tế (28/12/2018)
12. THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ DƯỢC CHO CÁC DƯỢC SĨ HÀNH NGHỀ DƯỢC TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ (27/12/2018)
13. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Đào Ngọc Bằng; chuyên ngành: Nội khoa (27/12/2018)
14. Thông báo lịch bảo vệ cấp trường luận án tiến sĩ Y học của NCS. Nguyễn Hữu Thắng; Chuyên ngành: Khoa học thần kinh (27/12/2018)
15. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Dương Xuân Nhương­; chuyên ngành: Nội khoa (27/12/2018)
16. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Phạm Thị Phương Nam­; chuyên ngành: Nội khoa (27/12/2018)
17. THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ DƯỢC CHO CÁC DƯỢC SĨ HÀNH NGHỀ DƯỢC TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ (26/12/2018)
18. Thông báo lịch bảo vệ cấp trường luận án tiến sĩ Y học của NCS. Nguyễn Thị Minh Phương; Chuyên ngành:Nội khoa (25/12/2018)
19. Báo cáo rà soát ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (24/12/2018)
20. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lê Tự Quốc Tuấn­; chuyên ngành: Khoa học y sinh (20/12/2018)
21. Thông báo lịch bảo vệ cấp trường luận án tiến sĩ Y học của NCS. Nguyễn Đức Lộc; Chuyên ngành:Nội khoa (20/12/2018)
22. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Thế Điệp­; chuyên ngành: Ngoại khoa (20/12/2018)
23. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Đỗ Ngọc Thể­; chuyên ngành: Ngoại khoa (18/12/2018)
24. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lương Minh Tuấn­; chuyên ngành: Y học dự phòng (17/12/2018)
25. Tổ chức Hội thảo quốc tế về khắc phục hậu quả của chất da cam/Dioxin đối với con người và môi trường (13/12/2018)
26. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS. Đỗ Thị Lệ Thúy; chuyên ngành: Khoa học thần kinh (11/12/2018)
27. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS. Vi Thuật Thắng; chuyên ngành: Khoa học y sinh (07/12/2018)
28. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS. Cao Hồng Phúc; chuyên ngành: Sinh lý học (07/12/2018)
29. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Huy Thông; chuyên ngành: Nội khoa (07/12/2018)
30. Thông báo lịch bảo vệ cấp trường luận án tiến sĩ Y học của NCS. Đàm Đức Thắng; Chuyên ngành:Khoa học thần kinh (04/12/2018)
31. Thông báo lịch bảo vệ cấp trường luận án tiến sĩ Y học của NCS. Nguyễn Huỳnh; Chuyên ngành:Quản lý y tế (04/12/2018)
32. Thông báo lịch bảo vệ cấp trường luận án Dược học của NCS. Trịnh Hồng Minh; Chuyên ngành: Tổ chức Quản lý Dược (04/12/2018)
33. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Đức Lộc; chuyên ngành: Nội khoa (29/11/2018)
34. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Minh Phương; chuyên ngành: Nội khoa (29/11/2018)
35. Thông báo về việc phát bằng tiến sĩ năm 2018 (16/11/2018)
36. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Huỳnh; chuyên ngành: Quản lý y tế (16/11/2018)
37. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Vũ Tùng Sơn ; Chuyên ngành Dịch tễ học (31/10/2018)
38. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Trần Đình Hùng ; Chuyên ngành Ngoại khoa (31/10/2018)
39. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Chu Dũng Sĩ ; Chuyên ngành Nội khoa (31/10/2018)
40. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Huỳnh Văn Khoa ; Chuyên ngành Nội khoa (31/10/2018)
41. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Nam ; Chuyên ngành Nội khoa (31/10/2018)
42. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hoàn ; Chuyên ngành Nội khoa (31/10/2018)
43. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của Nghiên cứu sinh Đàm Đức Thắng; chuyên ngành: Khoa học Thần kinh (25/10/2018)
44. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Huy Tuấn ; Chuyên ngành Nội khoa (24/10/2018)
45. Công bố luận án tiến sĩ Dược học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của nghiên cứu sinh Trịnh Hồng Minh; Chuyên ngành: Tổ chức quản lý Dược (18/10/2018)
46. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Đoàn Huy Cường ; Chuyên ngành Quản lý y tế (15/10/2018)
47. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Phạm Bá Hiền; Chuyên ngành Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới (09/10/2018)
48. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Hương; Chuyên ngành Khoa học y sinh (09/10/2018)
49. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của Nghiên cứu sinh Huỳnh Văn Khoa; chuyên ngành: Nội khoa (05/10/2018)
50. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Phạm Ngọc Huy Tuấn; Chuyên ngành: Nội khoa (04/10/2018)
51. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Tô Thị Mai Hoa; chuyên ngành: Nội Tim mạch (03/10/2018)
52. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Chu Dũng Sĩ; chuyên ngành:Nội Khoa (02/10/2018)
53. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Nam; chuyên ngành:Nội Khoa (02/10/2018)
54. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Trần Đình Hùng; chuyên ngành:Ngoại Khoa (02/10/2018)
55. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hoàn; chuyên ngành:Nội Khoa (25/09/2018)
56. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hải; chuyên ngành Ngoại Thần kinh Sọ não (25/09/2018)
57. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Hoa; chuyên ngành: Nội Xương khớp (25/09/2018)
58. Hội nghị Khoa học Quốc tế những tiến bộ mới ứng dụng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị (25/09/2018)
59. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Vũ Tùng Sơn; chuyên ngành: Dịch tễ học (25/09/2018)
60. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Hương; chuyên ngành: Khoa học y sinh (25/09/2018)
61. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Đoàn Huy Cường; chuyên ngành: Quản lý y tế (19/09/2018)
62. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Phạm Bá Hiền; chuyên ngành: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới (19/09/2018)
63. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Tô Thị Mai Hoa; chuyên ngành: Nội Khoa (19/09/2018)
64. Thông báo về Hội nghị khoa học thường niên nghiên cứu sinh lần thứ IX, năm 2019 (07/09/2018)
65. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Lê Hoàng Oanh; chuyên ngành Nội Tim mạch (22/08/2018)
66. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Đỗ Hoàng Long; chuyên ngành Miễn dịch (22/08/2018)
67. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hải; chuyên ngành: Ngoại Thần kinh (17/08/2018)
68. Công bố luận án chuyển bị bảo vệ cấp trường của ncs.Vũ Thị Thanh Hoa; Chuyên ngành: Nội khoa(Nội xương khớp) (14/08/2018)
69. Thông báo điểm chuẩn và thời gian nhập học tuyển sinh đại học vào Học viện Quân y năm 2018 (06/08/2018)
70. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Nguyễn Đình Hưng; Chuyên ngành: Ngoại Thần kinh (31/07/2018)
71. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Nguyễn Thanh Hải; Chuyên ngành: Ngoại Bỏng (31/07/2018)
72. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Nguyễn Tiến Dũng; Chuyên ngành:Ngoại Bỏng (31/07/2018)
73. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Lê Đình Tuân; Chuyên ngành:Nội tiết (31/07/2018)
74. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Trần Hải Bình; Chuyên ngành: Y học hạt nhân (31/07/2018)
75. Thông báo tuyển sinh bổ sung nghiên cứu sinh năm 2018 (27/07/2018)
76. Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và mức điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học năm 2018 (18/07/2018)
77. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Lê Hoàng Oanh; Chuyên ngành: Nội khoa( Nội Tim mạch) (18/07/2018)
78. Công bố luận án chuyển bị bảo vệ cấp trường của ncs. Đỗ Hoàng Long; Chuyên ngành: Khoa học y sinh (Miễn Dịch - Dị ứng) (16/07/2018)
79. Công bố luận án chuyển bị bảo vệ cấp trường của ncs.Nguyễn Đình Hưng; chuyên ngành: Ngoại Khoa (10/07/2018)
80. Công bố luận án chuyển bị bảo vệ cấp trường của ncs.Nguyễn Thanh Hải; chuyên ngành:Ngoại Khoa (10/07/2018)
 
123456789

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y