123456789
 
1. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Đoàn Huy Cường; chuyên ngành: Quản lý y tế (19/09/2018)
2. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Phạm Bá Hiền; chuyên ngành: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới (19/09/2018)
3. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Tô Thị Mai Hoa; chuyên ngành: Nội Khoa (19/09/2018)
4. Thông báo về Hội nghị khoa học thường niên nghiên cứu sinh lần thứ IX, năm 2019 (07/09/2018)
5. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Lê Hoàng Oanh; chuyên ngành Nội Tim mạch (22/08/2018)
6. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của Nghiên cứu sinh Đỗ Hoàng Long; chuyên ngành Miễn dịch (22/08/2018)
7. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hải; chuyên ngành: Ngoại Thần kinh (17/08/2018)
8. Công bố luận án chuyển bị bảo vệ cấp trường của ncs.Vũ Thị Thanh Hoa; Chuyên ngành: Nội khoa(Nội xương khớp) (14/08/2018)
9. Thông báo điểm chuẩn và thời gian nhập học tuyển sinh đại học vào Học viện Quân y năm 2018 (06/08/2018)
10. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Nguyễn Đình Hưng; Chuyên ngành: Ngoại Thần kinh (31/07/2018)
11. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Nguyễn Thanh Hải; Chuyên ngành: Ngoại Bỏng (31/07/2018)
12. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Nguyễn Tiến Dũng; Chuyên ngành:Ngoại Bỏng (31/07/2018)
13. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Lê Đình Tuân; Chuyên ngành:Nội tiết (31/07/2018)
14. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Trần Hải Bình; Chuyên ngành: Y học hạt nhân (31/07/2018)
15. Thông báo tuyển sinh bổ sung nghiên cứu sinh năm 2018 (27/07/2018)
16. Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và mức điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học năm 2018 (18/07/2018)
17. Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Lê Hoàng Oanh; Chuyên ngành: Nội khoa( Nội Tim mạch) (18/07/2018)
18. Công bố luận án chuyển bị bảo vệ cấp trường của ncs. Đỗ Hoàng Long; Chuyên ngành: Khoa học y sinh (Miễn Dịch - Dị ứng) (16/07/2018)
19. Công bố luận án chuyển bị bảo vệ cấp trường của ncs.Nguyễn Đình Hưng; chuyên ngành: Ngoại Khoa (10/07/2018)
20. Công bố luận án chuyển bị bảo vệ cấp trường của ncs.Nguyễn Thanh Hải; chuyên ngành:Ngoại Khoa (10/07/2018)
21. Thông báo về việc sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào Học viện Quân y năm 2018 (06/07/2018)
22. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Dương Đình Đức; chuyên ngành Quản lý y tế (28/06/2018)
23. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Phạm Thúy Hường; chuyên ngành Nội khoa (27/06/2018)
24. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Thu Hiền; chuyên ngành Nội khoa (27/06/2018)
25. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Ngô Bá Toàn; chuyên ngành Ngoại khoa (27/06/2018)
26. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Thái Văn Bình; chuyên ngành Ngoại khoa (27/06/2018)
27. Công bố luận án chuyển bị bảo vệ cấp trường của ncs. Trần Hải Bình; chuyên ngành:Điện Quang và y học hạt nhân (21/06/2018)
28. Điều chỉnh lịch bảo vệ cấp trường của NCS. Trần Văn Chung; chuyên ngành Quản lý y tế (20/06/2018)
29. Thông báo lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Trần Văn Chung; chuyên ngành: Quản lý Y tế (06/06/2018)
30. Thông báo lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Đào Thu Hồng; chuyên ngành: Khoa học y sinh (06/06/2018)
31. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Lê Đình Tuân; chuyên ngành: Nội khoa (06/06/2018)
32. THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA ĐỊNH HƯỚNG KHÓA 2 CHUYÊN NGÀNH TẠO HÌNH THẨM MỸ (04/06/2018)
33. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Ngô Bá Toàn; Chuyên ngành: Ngoại khoa (04/06/2018)
34. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Ngô Đắc Sáng; chuyên ngành: Ngoại khoa(Ngoại Tiêu hóa) (29/05/2018)
35. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Phạm Hữu Tùng; chuyên ngành: Nội khoa (29/05/2018)
36. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Nguyễn Bảo Trân; chuyên ngành: Khoa học y sinh(Giải phẫu) (29/05/2018)
37. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Dương Đình Đức; Chuyên ngành: Quản lý Y tế (24/05/2018)
38. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Phạm Thúy Hường; Chuyên ngành: Nội khoa(Nội tiết) (22/05/2018)
39. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Thu Hiền; Chuyên ngành:Nội khoa (Nội tiết) (22/05/2018)
40. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Phạm Ngọc Hùng; chuyên ngành: Ngoại Khoa. (18/05/2018)
41. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Trần Văn Chung; Chuyên ngành: Quản lý y tế. (18/05/2018)
42. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Tiến Dũng; chuyên ngành: Ngoại khoa(Ngoại Bỏng) (09/05/2018)
43. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS.Nguyễn Bảo Trân; chuyên ngành: Khoa học y sinh(Giải phẫu) (09/05/2018)
44. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS.Đào Thu Hồng; Chuyên ngành: Khoa học y sinh (07/05/2018)
45. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS Ngô Đắc Sáng; chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa (26/04/2018)
46. Công bố lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Lư Quốc Hùng; Chuyên ngành: Nội khoa (26/04/2018)
47. Công bố lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Đỗ Đình Tùng; Chuyên ngành: Nội khoa (26/04/2018)
48. Công bố lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Huỳnh Thanh Long; Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa (26/04/2018)
49. PHÒNG SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI THỬ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018 (23/04/2018)
50. Công bố lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Ninh Việt Khải; Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa (23/04/2018)
51. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS Phạm Hữu Tùng; chuyên ngành:Nội Tiêu hóa (17/04/2018)
52. Thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Học viện Quân y năm 2018 (12/04/2018)
53. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ của NCS. Phạm Ngọc Hùng; Chuyên ngành: Ngoại Thận - Tiết niệu (11/04/2018)
54. THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018 (06/04/2018)
55. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS Lư Quốc Hùng; Chuyên ngành: Nội tiêu hóa (30/03/2018)
56. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Ninh Việt Khải; Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa (29/03/2018)
57. Công bố lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Y học của NCS. Nguyễn Trọng Luyện; Chuyên ngành: Ngoại Bỏng (26/03/2018)
58. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Huỳnh Thanh Long; Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa (26/03/2018)
59. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Ngô Thị Hải Vân; Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế (23/03/2018)
60. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Văn Thanh; Chuyên ngành: Ngoại bỏng (23/03/2018)
61. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN NGHIÊN CỨU SINH LẦN THỨ VIII, 30/3/2018 (22/03/2018)
62. Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2018 (21/03/2018)
63. Thông báo về việc tuyển sinh đại học tại Học viện Quân y năm 2018 (21/03/2018)
64. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Tiến Linh; Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình (14/03/2018)
65. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Trọng Luyện; Chuyên ngành: Ngoại bỏng (07/03/2018)
66. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Bùi Long; Chuyên ngành: Nội tim mạch (26/02/2018)
67. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Trương Hoàng Minh; Chuyên ngành: Ngoại thận và tiết niệu (21/02/2018)
68. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Ngô Thị Hải Vân; Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế (21/02/2018)
69. THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018 (21/02/2018)
70. Thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước (13/02/2018)
71. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Đỗ Đình Tùng; Chuyên ngành: Nội tiết (09/02/2018)
72. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Trương Như Hiển; Chuyên ngành: Ngoại thần kinh và sọ não (09/02/2018)
73. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Văn Thanh; Chuyên ngành: Ngoại bỏng (08/02/2018)
74. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Tiến Linh; Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình (08/02/2018)
75. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Bùi Long; Chuyên ngành: Nội tim mạch (26/01/2018)
76. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Trần Thị Hải Hà; Chuyên ngành: Nội tim mạch (18/01/2018)
77. CÔNG BỐ LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NCS. NGUYỄN VĂN NGẪU; CHUYÊN NGÀNH: CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VÀ TẠO HÌNH (18/01/2018)
78. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Trương Hoàng Minh; Chuyên ngành: Ngoại thận và tiết niệu (15/01/2018)
79. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Bạch Đằng; Chuyên ngành: Nội tiêu hóa (11/01/2018)
80. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Hoàng Thu Soan; Chuyên ngành: Sinh lý học (11/01/2018)
 
123456789

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Thiếu tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y