12345678
 
1. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Dương Đình Đức; Chuyên ngành: Quản lý Y tế (24/05/2018)
2. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Phạm Thúy Hường; Chuyên ngành: Nội khoa(Nội tiết) (22/05/2018)
3. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Thu Hiền; Chuyên ngành:Nội khoa (Nội tiết) (22/05/2018)
4. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp trường của NCS. Phạm Ngọc Hùng; chuyên ngành: Ngoại Khoa. (18/05/2018)
5. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Trần Văn Chung; Chuyên ngành: Quản lý y tế. (18/05/2018)
6. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Tiến Dũng; chuyên ngành: Ngoại khoa(Ngoại Bỏng) (09/05/2018)
7. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS.Nguyễn Bảo Trân; chuyên ngành: Khoa học y sinh(Giải phẫu) (09/05/2018)
8. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS.Đào Thu Hồng; Chuyên ngành: Khoa học y sinh (07/05/2018)
9. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS Ngô Đắc Sáng; chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa (26/04/2018)
10. Công bố lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Lư Quốc Hùng; Chuyên ngành: Nội khoa (26/04/2018)
11. Công bố lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Đỗ Đình Tùng; Chuyên ngành: Nội khoa (26/04/2018)
12. Công bố lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Huỳnh Thanh Long; Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa (26/04/2018)
13. PHÒNG SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI THỬ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018 (23/04/2018)
14. Công bố lịch bảo vệ luận án cấp trường của NCS. Ninh Việt Khải; Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa (23/04/2018)
15. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS Phạm Hữu Tùng; chuyên ngành:Nội Tiêu hóa (17/04/2018)
16. Thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Học viện Quân y năm 2018 (12/04/2018)
17. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ của NCS. Phạm Ngọc Hùng; Chuyên ngành: Ngoại Thận - Tiết niệu (11/04/2018)
18. THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018 (06/04/2018)
19. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS Lư Quốc Hùng; Chuyên ngành: Nội tiêu hóa (30/03/2018)
20. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Ninh Việt Khải; Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa (29/03/2018)
21. Công bố lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Y học của NCS. Nguyễn Trọng Luyện; Chuyên ngành: Ngoại Bỏng (26/03/2018)
22. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Huỳnh Thanh Long; Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa (26/03/2018)
23. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Ngô Thị Hải Vân; Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế (23/03/2018)
24. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Văn Thanh; Chuyên ngành: Ngoại bỏng (23/03/2018)
25. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN NGHIÊN CỨU SINH LẦN THỨ VIII, 30/3/2018 (22/03/2018)
26. Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2018 (21/03/2018)
27. Thông báo về việc tuyển sinh đại học tại Học viện Quân y năm 2018 (21/03/2018)
28. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Tiến Linh; Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình (14/03/2018)
29. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Trọng Luyện; Chuyên ngành: Ngoại bỏng (07/03/2018)
30. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Bùi Long; Chuyên ngành: Nội tim mạch (26/02/2018)
31. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Trương Hoàng Minh; Chuyên ngành: Ngoại thận và tiết niệu (21/02/2018)
32. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Ngô Thị Hải Vân; Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế (21/02/2018)
33. THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018 (21/02/2018)
34. Thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước (13/02/2018)
35. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Đỗ Đình Tùng; Chuyên ngành: Nội tiết (09/02/2018)
36. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Trương Như Hiển; Chuyên ngành: Ngoại thần kinh và sọ não (09/02/2018)
37. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Văn Thanh; Chuyên ngành: Ngoại bỏng (08/02/2018)
38. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Tiến Linh; Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình (08/02/2018)
39. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Bùi Long; Chuyên ngành: Nội tim mạch (26/01/2018)
40. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Trần Thị Hải Hà; Chuyên ngành: Nội tim mạch (18/01/2018)
41. CÔNG BỐ LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NCS. NGUYỄN VĂN NGẪU; CHUYÊN NGÀNH: CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VÀ TẠO HÌNH (18/01/2018)
42. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Trương Hoàng Minh; Chuyên ngành: Ngoại thận và tiết niệu (15/01/2018)
43. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Bạch Đằng; Chuyên ngành: Nội tiêu hóa (11/01/2018)
44. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Hoàng Thu Soan; Chuyên ngành: Sinh lý học (11/01/2018)
45. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Trần Thị Hải Hà; Chuyên ngành: Nội tim mạch (27/12/2017)
46. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Thị Thanh Thủy; Chuyên ngành: Nội tiết (27/12/2017)
47. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Phan Văn Đoàn; Chuyên ngành: Nội tiết (27/12/2017)
48. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Hoàng Văn Dũng; Chuyên ngành: Nội xương khớp (27/12/2017)
49. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Vũ Tiến Thăng; Chuyên ngành: Nội tim mạch (27/12/2017)
50. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Lê Văn Tuấn; Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình (27/12/2017)
51. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Văn Ngẫu; Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình (20/12/2017)
52. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Bạch Đằng; Chuyên ngành: Nội tiêu hóa (14/12/2017)
53. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Vũ Tiến Thăng; Chuyên ngành: Nội tim mạch (14/12/2017)
54. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Phan Văn Đoàn; Chuyên ngành: Nội tiết (08/12/2017)
55. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Hoàng Văn Dũng; Chuyên ngành Nội xương khớp (04/12/2017)
56. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Lê Văn Tuấn; Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình (01/12/2017)
57. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Thị thanh Thủy; Chuyên ngành: Nội tiết (30/11/2017)
58. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Trần Xuân Trí; Chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc (30/11/2017)
59. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS.Lê Quang Đức; Chuyên ngành: Nội tiêu hóa (30/11/2017)
60. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Đoàn Hồng Quang; Chuyên ngành: Tâm thần (30/11/2017)
61. Thông báo tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2018 (30/11/2017)
62. Công bố luận án bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Thị Thanh Thủy; Chuyên ngành: Nội tiết (27/11/2017)
63. Thư ngỏ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về việc sưu tầm tư liệu, hiện vật, kỷ vật, hình ảnh liên quan đến Học viện Quân y nhân dịp hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (10/3/1949 - 10/3/2019) (24/11/2017)
64. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Trần Xuân Trí, Chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc (20/11/2017)
65. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Thanh Vân; Chuyên ngành: Giải phẫu học (27/10/2017)
66. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Hoàng Thu Soan; Chuyên ngành: Sinh lý học (27/10/2017)
67. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Trịnh Văn Anh; Chuyên ngành Tâm thần (27/10/2017)
68. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lã Thị Lan; Chuyên ngành: Dịch tễ học (27/10/2017)
69. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Phan Minh Hưng; Chuyên ngành: Ngoại thần kinh và sọ não (26/10/2017)
70. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Đoàn Hồng Quang; Chuyên ngành: Tâm thần (26/10/2017)
71. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Phạm Văn Mỹ; Chuyên ngành: Nội thận - Tiết niệu (26/10/2017)
72. Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Lê Quang Đức; Chuyên ngành: Nội tiêu hóa (16/10/2017)
73. Công bố thông tin luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Lã Thị Lan; Chuyên ngành: Dịch tễ học (12/10/2017)
74. Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên Hệ dân sự tốt nghiệp năm 2016 (12/10/2017)
75. Danh sách sinh viên Hệ dân sự tốt nghiệp năm 2016 được khảo sát tình hình việc làm (12/10/2017)
76. Công bố thông tin luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Hoàng Thu Soan; Chuyên ngành: Sinh lý học (10/10/2017)
77. Công bố thông tin luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Trịnh Văn Anh; Chuyên ngành: Tâm thần (10/10/2017)
78. Công bố thông tin luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Thanh Vân; Chuyên ngành: Giải phẫu người (09/10/2017)
79. Công bố thông tin luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Phan Minh Hưng; Chuyên ngành: Ngoại thần kinh và sọ não (09/10/2017)
80. Công bố lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Trần Thanh Tâm; Chuyên ngành: Thần kinh (03/10/2017)
 
12345678

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Thiếu tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y