Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Cao Ngọc Bích; chuyên ngành: Khoa học y sinh

Cập nhật: 9h26 | 15/01/2019

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: " Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch thượng vị nông và động mạch thượng vị dưới ở người Việt trưởng thành "

Chuyên ngành: Khoa học y sinh

Mã số: 9720101

Họ và tên nghiên cứu sinh: CAO NGỌC BÍCH

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1.  GS. TS. LÊ GIA VINH

                               2.  PGS. TS. PHẠM ĐĂNG DIỆU

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

 1. Tỉ lệ hiện diện ĐMTVN trên thi thể là 85% ngược với trên phim CLVT 64 dãy rất thấp khoảng 13,5% (phải) và 10,8% (trái). Đây là giá trị âm tính có giá trị khẳng định rằng không phải dùng CLVT 64 dãy có bơm cản quang là có thể phát hiện mạch máu với kích thước nhỏ từ 0,5mm trở lên theo lý thuyết, lượng mỡ vùng bụng nhiều là yếu tố gây cản trở với các mạch đường kính nhỏ.

2. Cách xác định vùng cấp máu mạch xuyên ĐMTVD và ĐMTVN trên thành bụng: vẽ vòng tròn bán kính một khoảng 4 rốn mu (khoảng 4cm) tại điểm giữa dây chằng bẹn, xác suất tìm thấy nguyên uỷ ĐMTVN là 90,2%. Chia khoảng cách gai chậu trước trên với đường giữa bụng thành 3 dãy trong, giữa, và ngoài với chiều rộng một dãy bằng một khoảng 4 rốn mu (khoảng 4cm), ĐMTVN cấp huyết cho dãy ngoài, mạch xuyên có thể tìm thấy dãy giữa 30% và dãy trong chiếm 70%. Chia đường thẳng mu rốn thành 4 khoảng, mạch xuyên tập trung 100% khoảng 1 dưới rốn và tương tự khoảng 4 trên rốn mạch xuyên tập trung khoảng 1, 2, 3.

   Cán bộ hướng dẫn

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: "Research on applied anatomy of the superficial epigastric artery and inferior epigastric artery on adult Vietnamese"

Speciality:  Biomedical Science

Code: 9720101

Full name: CAO NGỌC BÍCH

Full name of supervisor: 

                    1. Prof.  LE GIA VINH

                    2. Assot. Prof. PHAM DANG DIEU

Educationnal foundation: Military Medical University

Summary of new main scinetific contribution of the thesis

1.  The percentage of the superficial epigastric artery on cadaver dissection is 85% while that proportion on the 64 – slice computed tomography (CT) is very low, approximately 13.5% (on the right) and 10.8% (on the left). It would be a negative value to affirm that the contrast enhanced 64 – slice CT may not aid in identifying arteries with small dimension from 0.5mm, which is contrary to the theory. The abdominal fat would be one of the factors hindering the identification of the small arteries.

2.  The identification method of perfusion by the superficial epigastric artery and inferior epigastric artery perforators on the abdominal wall: draw a circle with radius equivalent to one fourth the distance between the umbilicus and the pubis (around 4cm) at the midpoint of the inguinal ligament. The probability of finding the origin of the superficial epigastric artery is 90.2%. Divide the distance between the anterior superior iliac spine and the abdominal midline into 3 segments: the lateral, middle and medial. The length of each segment is equal to one fourth of the distance between the umbilicus and the pubis (around 4cm). The superficial epigastric artery supply the lateral segment, artery perforators could be found at the middle (30%), and the medial segment (70%). Divide the line between the umbilicus and the pubis into 4 parts, the perforators would concentrate 100% in the first segment under the umbilicus and similar to four segments above the umbilicus, the perforators are mainly found in the first, second and third segments.

              Name of supervisor

(Name and signature)

Name of graduate student

(Name and signature)

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y