Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Phan Sỹ Thanh Hà; chuyên ngành: Ngoại khoa

Cập nhật: 18h43 | 14/01/2019

 

TRANG THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu dụng phẫu thuật Ferguson trong điều trị bệnh trĩ

Nghiên cứu sinh: Phan Sỹ Thanh Hà

Chuyên ngành:    Ngoại khoa                                                     Mã số: 9720104

Cán bộ hướng dẫn khoa học:                  1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng

 2. PGS.TS. Trần Minh Đạo

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Đóng góp mới của luận án: Phẫu thuật Ferguson điều trị bệnh trĩ mới áp dụng tại Việt Nam. Ưu điểm của phẫu thuật Ferguson kiểm soát chảy máu tốt, nhanh liền vết mổ, săn sóc sau mổ đơn giản, bệnh nhân sớm trở về sinh hoạt, làm việc bình thường, cụ thể:

- Kết quả gần: Không có áp xe vết mổ, không có hoại tử hậu môn và không có nhiễm khuẩn huyết. Chảy máu muộn sau mổ 2,4%. Liền vết mổ thì đầu 85,8%. Hẹp hậu môn nhẹ sau mổ 3,1%. Thời gian nằm viện trung bình 3,46 ± 1,37 ngày.

- Kết quả xa: Chức năng đại tiện tại thời điểm kết thúc nghiên cứu: 94,5% đạt chức năng đại tiện rất tốt, 5,5% đạt chức năng tốt. Tái phát trĩ thời điểm kết thúc nghiên cứu là 3,2%. Kết quả xa: Tốt 90,5%; trung bình 6,3%; xấu 3,2%.

- Một số yếu tố liên quan đến kết quả: Giới tính có liên quan kết quả xa. Các yếu tố như tuổi, thời gian mắc bệnh trĩ, phân độ trĩ, phân loại trĩ không ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật.

 Hà Nội, ngày 05 tháng 1  năm 2019

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 2

 

 

 

PGS.TS Trần Minh Đạo

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

Phan Sỹ Thanh Hà

 

 

 

 

 

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Name of thesis: “Research on the application of Ferguson surgery in the treatment of hemorrhoids

PhD student:    Phan Sỹ Thanh Hà

Specialized:      Surgery                       Code: 9720104

Scientific Supervisor:              1. Assoc. Prof. Nguyen Xuân Hung

                                        2. Assoc. Prof. Tran Minh Đao

Training facility: Vietnam Military Medical University

The new contributions of the thesis are as follow: Ferguson's treatment of hemorrhoids in Vietnam. The advantages of Ferguson surgery are good bleeding control, rapid incision, simple postoperative care, early return home, normal work, specifically:

- Near results: No incision abscess, no anal necrosis and no septicemia. Late bleeding after surgery: 2.4%. Incision closed at phase 1: 85.8%. Light anal stenosis after surgery: 3.1%. Average days of hospitalization: 3.46 ± 1.37 days.

- Further results: Defecation functioning at the end of the research: 94.5% very good, 5.5% good. Recurring hemorrhoid at the end of the research: 3.2%. Further results: Good 90.5%; average: 63%; bad: 3.2%.

- Relating factors: Sex relates to further results. Factors such as age, hemorrhoids period, degrees, classification do not affect surgery results.

 

    Hanoi, January  05, 2019

Scientific Supervisor 1

 

 

 

Assoc. Prof. Nguyen Xuan Hung

Scientific Supervisor 2

 

 

 

Assoc. Prof. Tran Minh Dao

PhD student

 

 

 

Phan Sỹ Thanh Hà

 

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y