Công bố luận án tiến sĩ dược học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lương Quang Anh; chuyên ngành: Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc

Cập nhật: 18h43 | 14/01/2019

 TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang chứa pellet lansoprazol bao tan ở ruột.

Chuyên ngành:     Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc

Mã số:                                                  9720202

Họ và tên nghiên cứu sinh:               Lương Quang Anh

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Chiến

2. PGS. TS. Nguyễn Đăng Hòa

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

- Đã xây dựng được công thức và quy trình bào chế pellet lansoprazol bao tan ở ruột ở quy mô 1,0 kg/lô bằng phương pháp bồi dần trong thiết bị tầng sôi qua các giai đoạn: Bồi lớp dược chất, bao cách ly và bao tan ở ruột. Viên nang cứng chứa pellet lansoprazol 30 mg bao tan ở ruột đạt tiêu chuẩn của Dược điển Mỹ về khả năng kháng acid và độ hòa tan, ổn định ở điều kiện thực (18 tháng) và điều kiện lão hóa cấp tốc (6 tháng) với độ ổn định dự kiến lên tới 30 tháng.

- Đã đánh giá được sinh khả dụng của viên nang chứa pellet lansoprazol 30 mg bao tan ở ruột bào chế được, so sánh với thuốc đối chiếu Gastevin trên chó thực nghiệm. Các thông số Cmax, AUC0-t, AUC0-∞ của thuốc bào chế cao hơn so với thuốc đối chiếu, trong khi Tmax của hai thuốc trong thử nghiệm là tương đương nhau.

Luận án có tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học, tính thực tiễn cao. Kết quả của luận án có đóng góp mới cho chuyên ngành công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc, là tài liệu tham khảo hữu ích trong nghiên cứu bào chế các thuốc có dạng bào chế hiện đại.

 

Cán bộ hướng dẫn 1

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chiến

Cán bộ hướng dẫn 2

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòa

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

Lương Quang Anh

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Formulation and evaluation of bioavailability of hard capsules containing lansoprazole enteric-coated pellets.

Speciality:        Pharmaceutical technology and pharmaceutics

Code:                9720202

Full name:      Luong Quang Anh

Full name of supervisor: 

1. Assoc. Prof. Nguyen Ngoc Chien, PhD

2. Assoc. Prof. Nguyen Dang Hoa, PhD

Educational foundation: Military Medical University

Summary of new main scientific contributions of the thesis

- The formulation and the preparation process of lansoprazole enteric-coated pellets (1.0 kg per batch) was built successfully by layering method in fluidized bed coater through the following stages: Drug layering, sub-coating and enteric coating. The hard capsules containing 30 mg lansoprazole enteric-coated pellets were achieved the USP requirements of acid resistance and drug release in pH 6.8 buffer medium. The hard capsules were shown its stability of drug standard criteria for 18 months (real condition) and 6 months (accelerated condition), predicted up to 30 months of stability.

- The bioavailability of the scaled-up hard capsules was evaluated in comparison with Gastevin capsules (reference drug) in experiments (6 healthy beagle dogs were used as the study objects). With the obtained values of Cmax, AUC0-t, and AUC0-∞, the test drug showed better bioavailability than the reference drug whereas Tmax of both formulations was equivalent.

The thesis has resolved the urgent demands, showed good scientification and reality. The results of the thesis show new contributions for the pharmaceutical industry and pharmaceutics. The thesis constitutes as an useful scientific reference for the modern formulations.

 

Name of supervisor 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assoc.Prof. Nguyen Ngoc Chien, PhD

Name of supervisor 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assoc.Prof. Nguyen Dang Hoa, PhD

Name of graduate student

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luong Quang Anh


  

 

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y