Công bố luận án tiến sĩ dược học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Minh Tuấn; chuyên ngành: Tổ chức Quản lý Dược

Cập nhật: 7h47 | 10/01/2019

 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài: Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại. 

Ngành học: Tổ chức quản lý dược                Mã số: 97 20 212

Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Minh Tuấn          Khóa: 2010

Hướng dẫn khoa học:   Hướng dẫn 1:  PGS.TS. Trần Thế Tăng

                                 Hướng dẫn  2:  PGS.TS. Nguyễn Minh Chính

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y.

 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Nghiên cứu được thực hiện với đề tài: Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại. Đề tài có các mục tiêu:

1 - Nghiên cứu hoàn thiện cơ số, biên soạn tài liệu hướng dẫn pha chế thuốc tiêm truyền tại trạm quân y sư đoàn trong điều kiện dã ngoại.

2 - Đánh giá hiệu quả khả năng triển khai, chất lượng nước cất, thuốc tiêm truyền glucose 5% và natri clorid 0,9% trong điều kiện dã ngoại.

* Đóng góp mới của luận án

- Đã nghiên cứu một cách toàn diện về danh mục trang bị, cách thức đóng gói ở dạng cơ số hóa, biên soạn tài liệu hướng dẫn pha chế thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại.

- Đã tiến hành biên soạn và đánh giá khả năng cung cấp kiến thức cho nhân viên dược và khả năng áp dụng của tài liệu hướng dẫn pha chế thuốc tiêm truyền tại trạm quân y sư đoàn trong điều kiện dã ngoại.

- Đã tiến hành giải pháp để ổn định chất lượng nước phục vụ hoạt động pha chế thuốc tiêm truyền.

- Đã đánh giá khả năng triển khai pha chế thuốc tiêm truyền tại thực địa với các trang bị được nghiên cứu, cải tiến gắn với nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

- Đã đánh giá các tiêu chuẩn chất lượng của thuốc tiêm truyền glucose 5% và natri clorid 0,9% theo tiêu chuẩn của Dược điển Việt Nam về pH, nồng độ, độ trong, nội độc tố.

                                           Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

Người hướng dẫn 1

Người hướng dẫn 2

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

PGS.TS.Trần Thế Tăng

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Minh Chính

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn

 

INFORMATION ABOUT THE CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Thesis topic: Research on preparation organizing, evaluating the quality of infusion in field condition.

Major: Management  Administration on Pharmacy       Code: 97 20 212

PhD candidate:  Nguyen Minh Tuan          Course: 2010

Supervisors:

3.     Supervisor 1:  PGS.TS. Tran The Tang

4.     Supervisor 2:  PGS.TS. Nguyen Minh Chinh

Institution: Military Medical University.

 

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

        The research was done with the topic "Research on preparation organizing, evaluating the quality of infusion in field condition" has the objectives:

1 - To study the completion of the base, to compile the instructions for preparation of infusion medicine at the division military medical station in field condition.
2 - Evaluation of performance, water quality, 5% glucose infusion and sodium chloride 0.9% infusion in field condition.
* New contributions of the thesis:

- Comprehensive study on the equipment list, how to package in the form of digitization, compilation of instructions to prepare infusion in field condition.

- The ability to provide knowledge to pharmacy staff and the applicability of the drug preparation guide at the division medical military station in field condition has been compiled and evaluated.

- Measures have been taken to stabilize the quality of water used for the preparation of infusion.

- The possibility of implementing infusion in field condition has been assessed with the improved research equipment associated with training and combat readiness.

- The quality standards of 5% glucose infusion and 0.9% sodium chloride infusion according to the Vietnamese Pharmacopoeia's standards on pH, concentration, clarity and endotoxins have been evaluated.

                                             Ha Noi, day 03 month 01year 2019

 

Supervisor 1

Supervisor 2

PhD candidate

 

 

 

 

Associate Professor Ph.D

Tran The Tang

 

 

 

 

Associate Professor Ph.D

Nguyen Minh Chinh

 

 

 

 

 

Nguyen Minh Tuan

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y