Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lương Minh Tuấn­; chuyên ngành: Y học dự phòng

Cập nhật: 9h5 | 17/12/2018

 TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án:Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu miễn dịch và nồng độ dioxin ở nạn nhân chất da cam/dioxin sau điều trị bằng phương pháp giải độc không đặc hiệu 

Chuyên ngành: Y học dự phòng - Sức khỏe nghề nghiệp    

Mã số9720163 

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Lương Minh Tuấn   

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1. PGS.TS. Lê Kế Sơn

                               2. PGS.TS. Nguyễn Đặng Dũng

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án (viết ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án)

1.     Việc chọn nhóm đối tượng nghiên cứu: lần đầu tiên ở Việt Nam, nồng độ dioxin, đương lượng độc trước, trong và sau khi thải độc được phân tích tại trung tâm Eurofins - CHLB Đức. Đây là bằng chứng xác đáng về việc thâm nhiễm dioxin do phơi nhiễm với chất da cam/dioxin của người dân ở các “vùng nóng” quanh sân bay Đà Nẵng.

2.     Nội dung nghiên cứu mới: quan trọng nhất là sự biến đổi miễn dịch gắn với sự thay đổi nồng độ dioxin trước, trong và sau khi thải độc bằng phương pháp Hubbard. Đặc biệt là sự nghiên cứu đánh giá biến động các chỉ tiêu miễn dịch, nồng độ dioxin trong máu, trong phân ở nhóm thuần tập.

3.     Nghiên cứu bước đầu cho thấy tác dụng thải độc của phương pháp Hubbard đối với dioxin, từ đó gợi mở hướng điều trị thải độc tố cho những người phơi nhiễm có dioxin trong cơ thể, góp phần giải quyết một vấn đề vẫn còn nan giải hơn 40 năm sau chiến tranh./.

Cán bộ hướng dẫn 1

Cán bộ hướng dẫn 2

Nghiên cứu sinh

 

 

 

PGS.TS. Lê Kế Sơn

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Đặng Dũng

 

 

 

Lương Minh Tuấn   

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of thesis: "Study on the changes of some indices of immunity and dioxin concentration in Agent Orange/dioxin victims after non-specific detoxification treatment"

Speciality: Preventive medicine - Occupational health

Code: 9720163

Full name: Luong Minh Tuan          

Full name of supervisors: 

1.  Asso. Prof.  Le Ke Son

                               2.  Asso. Prof.. Nguyen Dang Dung

Training facility: Military Medical University

Summary of new main scinetific contributions of the thesis

1.     The subject of the study were selected the first time in Viet Nam with the scientific evidence. Dioxin concentrations and TEQs before, during and after detoxification were analyzed in Eurofins centre - Germany. These are exactly evidences to prove the infiltration of dioxin because of being exposed to agent orange/dioxin in the “hot spot” around Da Nang air-base.

2.     The most important thing is the change of some immunological indexes

Folowed the change of dioxin concentrations before, during and after detoxification with Hubbard method. Espescially in cohort study group.

3.     The results of our study initialy show the detoxification effect of Hubbard method in people who have dioxin in blood. Thus we can suggest this method to apply in people exposed to agent orange/dioxin, contribute to solve a complicated problem that is still difficult more than 40 years after the war in the South of Viet Nam./.

 Name of supervisors

    Name of graduate student

          Supervisor 1                             Supervisor 2

 

 

 

 

 

Asso. Prof.  Le Ke Son      Asso. Prof.. Nguyen Dang Dung

 

 

 

 

     Luong Minh Tuan   

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y