Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS. Vi Thuật Thắng; chuyên ngành: Khoa học y sinh

Cập nhật: 15h57 | 07/12/2018

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học, hóa mô miễn dịch và tình trạng methyl hóa gen RASSF1A trong ung thư biểu mô tuyến tiền liệt.

 

Chuyên ngành:

Khoa học y sinh

Mã số:

9720101

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vi Thuật Thắng

Họ và tên người hướng dẫn:               

1. GS. TS. Nguyễn Đình Tảo

     2. TS. Nguyễn Ngọc Hùng

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y.

 

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

+ Nghiên cứu tình trạng methyl hóa gen RASSF1A trong một số trường hợp ung thư biểu mô tuyến của tuyến tiền liệt.

+ Đối chiếu tình trạng methyl hóa gen RASSF1A với một số đặc điểm mô bệnh học trong ung thư biểu mô tuyến của tuyến tiền liệt.

+ Áp dụng đồng thời các dấu ấn PSA, CK34beta12, p63, CK5/6, CK7 và actin để hỗ trợ chẩn đoán, xác định típ, phân độ mô học ung thư biểu mô tuyến tiền liệt.

 

                                                                         Ngày 28 tháng 10 năm 2018

Cán bộ hướng dẫn

 

 

 

 

Nghiên cứu sinh

 

GS. TS. Nguyễn Đình Tảo

TS. Nguyễn Ngọc Hùng

NCS. Vi Thuật Thắng

     


 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Study on histopathological features, immunohistochemistry and methylation of RASSF1A gene in prostate cancer.

Speciality: Biomedical Sciences

Code: 9720101

Full name: Vi Thuat Thang

Full name of supervisors:

1. Prof. Dr. Nguyen Dinh Tao

   2. Dr. Nguyen Ngoc Hung

Educational foundation: Vietnam Military Medical University

 

Summary of new main scientific contribution of the thesis

+ Study on RASSF1A gene methylation status in some cases of adenocarcinoma of the prostate.

+ Compare RASSF1A methylation status with some histopathological features in adenocarcinoma of the prostate.

+  Simultaneous staining using antibodies against PSA, CK34betaE12, p63, CK7, CK5/6 and actin in prostate carcinoma.

                                                                                      Date: 19 Sep 18, 2018

Name of supervisor

Name of reseacher

 

 

 

           Prof. Dr. Nguyễn Đình Tảo                                   Vi Thuật Thắng

 

                       

 

            Dr. Nguyễn Ngọc Hùng

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y