Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Huy Thông; chuyên ngành: Nội khoa

Cập nhật: 15h57 | 07/12/2018

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nồng độ IL-6, IL-17 và TNF-α huyết thanh ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp.

Chuyên nghành: Nội khoa; Mã số: 9720107

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Huy Thông

Họ và tên người hướng dẫn:

1.                 PGS.TS. Đoàn Văn Đệ

2.                 PGS.TS. Nguyễn Đặng Dũng

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Trung bình, trung vị nồng độ IL-6 huyết thanh của bệnh nhân viêm khớp dạng thấp (VKDT) lần lượt là 19,06 ± 22,94 và 10,49 (pg/mL), cao hơn so với nhóm chứng (p = 0,042, test Mann-Whitney). Trung bình, trung vị nồng độ TNF-α huyết thanh của bệnh nhân VKDT lần lượt là 2,37 ± 2,69 và 1,68 (pg/mL), thấp hơn so với nhóm chứng (p < 0,001, test Mann-Whitney). Trung bình, trung vị nồng độ IL-17 huyết thanh của bệnh nhân VKDT lần lượt là 0,59 ± 0,92 và 0,30 (pg/mL), không có sự khác biệt so với nhóm chứng (p = 0,879, test Mann-Whitney).

Tỷ lệ phần trăm bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có tăng nồng độ IL-6, IL-17 và TNF-α huyết thanh lần lượt là 46,30; 56,01 và 20,70%. Nồng độ IL-17 huyết thanh tăng cao liên quan với tăng nồng độ IL-6 và TNF-α huyết thanh.

 Nồng độ TNF-α huyết thanh tương quan thuận với nồng độ IL-6 và IL-17 huyết thanh, với r, p lần lượt là (0,233; 0,035) và (0,25; 0,023).

Giảm trung vị nồng độ TNF-α huyết thanh ở giai đoạn muộn của bệnh viêm khớp dạng thấp, tương ứng tổn thương X quang theo tiêu chuẩn Steinbroker ở giai đoạn 3, 4.

Người hướng dẫn thứ nhất

Người hướng dẫn thứ hai

Nghiên cứu sinh

 

 

 

PGS.TS. Đoàn Văn Đệ

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Đặng Dũng

 

 

 

Nguyễn Huy Thông

 

THE INFORMATION PAGE OF THE NEW CONTRIBUTIONS

OF MEDICAL DOCTORAL THESIS

The name of thesis: Evaluation of serum levels of IL-6, IL-17, TNF-α in rheumatoid arthritis patients.

Subspecialty: Internal Medicine; Code: 9720107

The name of doctoral student: Nguyen Huy Thong

The name of Scientific Instructors:

1. Prof. Ph.D. Doan Van De

2.     Prof. Ph.D. Nguyen Dang Dung

The training facility: Vietnam Military Medical University

The summary of the new contributions of the doctoral thesis:

The mean, the median of serum IL-6 of rheumatoid arthritis (RA) patients were 19.06 ± 22.94 and 10.49 (pg/mL), respectively, which were higher than that in healthy controls (p = 0.042, test Mann-Whitney). The mean, the median of serum TNF-α of RA patients were 2.37 ± 2.69 and 1.68 (pg/mL), respectively, which were lower than that in healthy controls (p < 0,001, test Mann-Whitney). The mean and the median of serum IL-17 in RA patients were 0.59 ± 0.92 and 0.30 (pg/mL), respectively; there was no differences of the median between RA patients and healthy controls (p = 0.879, test Mann-Whitney).

The percentages of RA patients with elevation of serum IL-6, IL-17 and TNF-α levels were 46.30; 56.01 and 20.70%, respectively. The elevation of serum IL-17 tightly related to the increases of serum IL-6 and TNF-α levels.

Serum TNF-α levels was positive correlated to serum IL-6 and IL-17 levels with r, p were 0.233; 0.035 and 0.25; 0.023, respectively (Spearman’s correlation coefficient).

The median of serum TNF-α reduced in the established period of RA with radiographic changes according to Steinbroker criteria at third and fourth stage.

The 1st Instructor

The 2nd Instructor

Doctoral Student

 

 

 

Prof. Ph.D. Doan Van De

 

 

 

Prof. Ph.D. Nguyen Dang Dung

 

 

 

Nguyen Huy Thong

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y