Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Minh Phương; chuyên ngành: Nội khoa

Cập nhật: 10h8 | 29/11/2018

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biến đổi triệu chứng lâm sàng, hình thái, chức năng tuyến yên ở bệnh nhân u tuyến yên trước và sau điều trị bằng dao gamma quay

Chuyên ngành:        Nội khoa

Mã số:                      9720107

Họ và tên nghiên cứu sinh:          Nguyễn Thị Minh Phương

Họ và tên Người hướng dẫn:       GS.TS. Mai Trọng Khoa

                                                    PGS.TS. Đoàn Văn Đệ

Cơ sở đào tạo:                            Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

- Là công trình khoa học đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu sự biến đổi về hình thái và chức năng tuyến yên trước và sau điều trị xạ phẫu

- Đưa ra một số chỉ định phù hợp khi áp dụng phương pháp xạ phẫu điều trị cho bệnh nhân u tuyến yên: chỉ định ở bệnh nhân phẫu thuật chưa lấy hết u, tái phát sau phẫu thuật hoặc điều trị nội khoa thất bại mà không thể phẫu thuật được và kích thước u < 40mm.

- Đánh giá được thời gian đáp ứng xạ phẫu về cả lâm sàng và hình thái khối u. Đáp ứng lâm sàng sau 6-12 tháng tùy theo triệu chứng lâm sàng. Đáp ứng về kích thước u ở nhóm có HTNT sau 6 tháng, nhóm không HTNT sau 12 tháng. Đáp ứng về giảm nồng độ hormon: tỷ lệ hormon về bình thường nhóm tiết PRL sau 6, 12, 24 và 36 tháng tương ứng là: 18,8%, 35,7%, 33,3% và 46,2%. Nhóm tiết GH sau 6, 12 và 24 tháng tỷ lệ tương ứng là: 12,5%, 28,6% và 42,9%. Khẳng định được xạ phẫu là phương pháp đáp ứng điều trị cần có thời gian và có hiệu quả kéo dài.

- Đánh giá được các biến chứng sau xạ phẫu: ít biến chứng, ít ảnh hưởng đến các tổ chức não xung quanh, đảm bảo được mục tiêu bảo tồn chức năng thần kinh sọ não.

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

GS.TS Mai Trọng Khoa

 

 

 

 

PGS.TS Đoàn Văn Đệ

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Phương

 

INFORMATION ON THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE DESSERTATION

Name of the dissertation: “Research on the changes of clinical symptoms, morphology and pituitary function in patients with pituitary adenomas before and after treatment with rotary gamma knife”

Majority:               Internal Medicine

Code:                     9720107

Name of the PhD Student:      Nguyễn Thị Minh Phương

Name of the scientific mentors:  Prof. Mai Trọng Khoa

                           Assoc. Prof. Đoàn Văn Đệ

Training Institution:        Medical Military University

Summary of new contribution of the Dissertation

- This is the first scientific study in Vietnam to investigate morphological and pituitary morphology before and after radiotherapy.

- Established indications in surgical patients who have not taken all the tumors, recurrence after surgery or medical treatment failures that can not be surgically removed and the tumor size is <40 mm.

- The study evaluated the radiographic response time for both clinical symptoms and tumor morphology. Clinical response after 6-12 months depending on clinical symptoms. Response assessed by tumor size in the functioning pituitary adenomas group and non-functioning pituitary adenomas group were observed after 6 months and 12 months respectively. Response in reduction of hormone levels: the hormone levels in the PRL group get back to normal after 6, 12, 24 and 36 months was 18.8%, 35.7%, 33.3% and 46.2% respectively. For GH group, this rate after 6, 12 and 24 months were 12.5%, 28.6% and 42.9% respectively. The study confirmed that radiotherapy is a treatment that takes time but its effectiveness is long lasting.

- The study was able to assess the complications after surgery: less complications, less impact on the surrounding brain organs, ensuring the goal of preserving brain function

Scientific Mentor

(Full name and signature)

Scientific Mentor

(Full name and signature)

PhD Student

(Full name and signature)

 

 

 

 

Prof. Mai Trọng Khoa

 

 

 

 

 

Assoc. Prof. Đoàn Văn Đệ

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Phương

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y