Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của Nghiên cứu sinh Đàm Đức Thắng; chuyên ngành: Khoa học Thần kinh

Cập nhật: 10h4 | 25/10/2018

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng trầm cảm ở bệnh nhân động kinh cơn co cứng - co giật và kết quả điều trị trầm cảm bằng Fluoxetin”

 

Chuyên ngành: Khoa học Thần kinh

-         Mã số: 9720159

 

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đàm Đức Thắng

 

Họ và tên người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Bùi Quang Huy

                                            2. PGS.TS. Ngô Ngọc Tản

 

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

          Đặc điểm lâm sàng trầm cảm ở bệnh nhân động kinh toàn thể co cứng –co giật:hay gặp nhất là rối loạn giấc ngủ (99,02%), khí sắc giảm (96,08%), giảm tính tự trọng và tự tin (87,25%), giảm tập trung chú ý (85,29%).Trầm cảm mức độ vừa có tỷ lệ cao nhất 71,57%.

          Nồng độ Serotonin trung bình trong huyết tương của bệnh nhân có sự thay đổi theo thời gian điều trị (tại T0 là 42,30 ± 24,46 ng/ml, tăng lên rõ rệt tại T8 là 79,39 ± 67,87 ng/ml).

          Bệnh nhân có rối loạn trầm cảm có thời gian bị động kinh tương đối dài (20,89 ± 13,06 năm). Trầm cảm làm tần suất của cơn động kinh tăng lên.

          Hầu hết bệnh nhân chỉ được điều trị động kinh bằng Phenobarbital và Phenytoin trong một thời gian dài (21,94 ± 13,96 năm với Phenobarbital và 16,23 ± 12,01 năm với Phenytoin). 38,24% bệnh nhân sử dụng phối hợp ≥ 2 thuốc kháng động kinh,  trong đó phối hợp giữa Phenobarbital và Phenytoin chiếm tới 74,36%.

Liều lượng Fluoxetin 20,61 ± 3,45 mg/ngày phối hợp với thuốc kháng động kinh có hiệu quả điều trị trầm cảm ở bệnh nhân động kinh.

 

 

Cán bộ hướng dẫn 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quang Huy

 

Cán bộ hướng dẫn 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Ngọc Tản

 

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Đàm Đức Thắng

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: “Research on clinical features of depressive disorder in patients with generalized tonic

-clonic seizures and results of treatment for depressive disorder with Fluoxetine”.

 

 Speciality: Neuroscience

-         Code: 9720159

 

Full name of doctoral: Dam Duc Thang

 

Full name of supervisor: 1. Associate/Prof. Bui Quang Huy. PhD

 

                                            2. Associate/Prof. Ngo Ngoc Tan. PhD

 

Educational foundation: Military Medical University

 

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

          Clinical features of depressive disorder in patients with generalized tonic - clonic seizures were disturbed sleep which is the most common (99.02%), depressed mood (96.08%), was reduced self - esteem and self - confidence (87.25%), reduced concentration and attention (85.29%). Most patients were suffering from moderate depressive disorder (71.57%).

          The mean serotonin plasma concentrations of the patients changed with the duration of treatment (at the time of admission (T0) it increased from 42.30 ± 24.46 ng/ml to 79.39 ± 67.87 ng/ml after 8 weeks of treatment (T8).

          The patients with depressive disorder had a relatively long duration of epilepsy (20.89 -13.06 years). The seizures are more frequent in the patients with depression.

          Most of the patients with epilepsy were treated with Phenobarbital or Phenytoin alone during a long period of time (21.94 ± 13.96 years with Phenobarbital and 16.23 ± 12.01 years with Phenytoin). 38.24% of the patients used more than 2 antiepileptic drugs, in which those using both Phenobarbital and Phenytoin at the same time accounted for 74.36%.

 The average dosage of Fluoxetine 20.61 ± 3.45 mg per day combined with antiepileptic drugs was effective for treating depressive disorder in patients with epilepsy.

 

Name of supervios 1

(Name and signature)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bùi  Quang Huy  PhD

 

Name of supervios 2

 

(Name and signature)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngo Ngoc Tan. PhD

 

Name of doctoral

(Name and signature)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dam Duc Thang

 

 

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y