Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Phạm Ngọc Huy Tuấn; Chuyên ngành: Nội khoa

Cập nhật: 15h23 | 04/10/2018

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nồng độ neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) huyết tương và nước tiểu ở bệnh nhân suy thận cấp.

Chuyên ngành: Nội khoa                               Mã số: 972 01 07

Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM NGỌC HUY TUẤN

Họ và tên Người hướng dẫn:  PGS. TS. LÊ VIỆT THẮNG

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Đưa ra được s liu ca nng độ NGAL trong huyết tương và nước tiu: người Vit Nam trưởng thành khe mnh có nng độ NGAL huyết tương trung bình là 78,64 ± 18,01 ng/ml, nng độ NGAL nước tiu trung bình là 10,74 ± 5,18 ng/ml.

Nhóm bệnh, 100% bnh nhân suy thn cp tăng nng độ NGAL huyết tương và nước tiu so nhóm tham chiếu.

Tìm được mt s mi liên quan ca NGAL huyết tương và nước tiu vi một số đặc đim lâm sàng: Nng độ NGAL huyết tương và nước tiu tăng dn theo mc độ nng ca suy thận cấp. Nng độ NGAL huyết tương và nước tiu có tương quan thun mc độ va đến cht vi nng độ ure, creatinine huyết thanh. Nng độ NGAL huyết tương và nước tiu có tương quan thun mc độ cht vi nhau nhóm suy thận cấp bo tn nước tiu và nhóm suy thận cấp vô thiu niu.

NGAL trong huyết tương và nước tiu có giá tr tiên lượng t vong và tìm được đim ct tiên lượng t vong: ti đim ct NGAL huyết tương là 491,025 ng/ml (din tích dưới đường cong 0,840, độ nhy 75,0%, độ đặc hiu 72,8%) và ti đim ct NGAL nước tiu là 503,16 ng/ml (din tích dưới đường cong 0,840, độ nhy 72,2%, độ đặc hiu 73,19%) có giá tr tiên lượng độc lp tiên lượng t vong bnh nhân suy thn cp khi nhp khoa cp cu.

 

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 PGS.TS. Lê Việt Thắng                          Phạm Ngọc Huy Tuấn


 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Name of thesis: Study on the concentration of plasma and urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin in acute renal failure patients.

Speciality: Internal Medicine                        Code: 972 01 07

Full name of researcher: PHAM NGOC HUY TUAN, MD

Full name of scientific instructors:  Assoc. Prof. LE VIET THANG, MD, PhD

Educational foundation: Vietnam Military Medical Academy

 

 

 

The new scientific contributions of the thesis:

Data on plasma and urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) levels were obtained: the mean plasma NGAL concentrations on healthy Vietnamese adults is about 78.64 ± 18.01 ng/mL, while the mean urinary NGAL concentration is about 10.74 ± 5.18 ng/ml. 100% of patients with AKI recorded to have increased plasma and urinary NGAL levels compared to the control group.

A number of plasma and urinary NGAL associations have been identified with clinical features: plasma and urine NGAL concentrations gradually increased with the severity level of AKI. Plasma and urine NGAL concentrations are moderately correlated with serum uremic and serum creatinine concentrations. Plasma and urine NGAL concentrations were closely associated with the AKI normal volume of urinary and anuria-oliguria groups.

The results showed plasma and urine NGAL have value predicting of mortality in AKI patients: for the plasma NGAL measurement, the area under curve was 0.840, sensitivity was 75.0% and specificity was 72.8% for prediction of mortality using a cut-off value of 491.025 ng/mL; for the urinary NGAL measurement, the area under curve was 0.840, sensitivity was 72.2%, specificity was 73.19% for prediction of mortality using a cut-off value of 503.16 ng/ml. pNGAL and uNGAL proved to be the independent prognostic values of mortality to the patients with AKI admitted Emergency Department.

 

Supervisor

(Name and signature)

Granduate Student

 

(Name and signature)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assoc. Prof. Le Viet Thang, MD, PhD

 

Pham Ngoc Huy Tuan, MD

 

 

 

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y