Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Trần Đình Hùng; chuyên ngành:Ngoại Khoa

Cập nhật: 16h28 | 02/10/2018

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển và hiệu quả của liệu pháp “mở phổi” trên bệnh nhân bỏng nặng.

        Chuyên ngành: Ngoại khoa

        Mã số: 9720104

        Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Đình Hùng

        Họ và tên người hướng dẫn:

1.     GS.TS. Đồng Khắc Hưng

2.     PGS.TS. Nguyễn Như Lâm

        Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1.   Đã xác định được đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ARDS ở bệnh nhân bỏng nặng là: Khởi phát chủ yếu trong tuần đầu sau bỏng. Các triệu chứng lâm sàng nổi bật là: Rối loạn ý thức, mạch nhanh trên 120 lần/phút, tần số thở tăng trên 35 chu kỳ/phút, hoại tử ướt bỏng sâu, da lành cạnh vết thương xung huyết. Biểu hiện cận lâm sàng của ARDS là: PaO2<70mmHg, tỷ số PaO2/FiO2 trung bình 121,82±36,08 mmHg, nồng độ các cytokine IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 và TNFα huyết thanh tại các thời điểm vào viện, khởi phát ARDS và sau thông khí 3 ngày tăng cao gấp nhiều trị số bình thường. Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ARDS là 62,12%, xảy ra chủ yếu trong tuần đầu kể từ khi khởi phát ARDS. Nguyên nhân tử vong chủ yếu do suy đa tạng.

2.   Đã đánh giá được hiệu quả của thông khí “mở phổi”  điều trị ARDS trên bệnh nhân bỏng: 87,88% số bệnh nhân “mở phổi” thành công ngay trong lần đầu, PEEP tối ưu trung bình 14,82±1,83cmH2O. Sau “mở phổi” 24 giờ, huyết động và oxy hóa máu cải thiện rõ rệt, độ giãn nở phổi tĩnh tăng. Các chỉ tiêu khí máu và cơ học hô hấp cải thiện nhanh hơn ở nhóm thông khí “mở phổi” với so với thóm thông khí ARDS Network. Thời điểm tử vong trung bình sau bỏng ở nhóm ARDS Networt là 11,09 ngày, ở nhóm “mở phổi” là 18,83 ngày.

 

 

Cán bộ hướng dẫn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

GS.TS. Đồng Khắc Hưng   PGS.TS. Nguyễn Như Lâm

 

 

 

Nghiên cứu sinh

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Trần Đình Hùng

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of thesis: Researching the subclinical and clinical characteristics of Acute Respiratory Distress Syndrome and the effectiveness of  “open lung” procedure in the severe burn patients.

Speciality: Surgery

Code: 9720104

Full name: Tran Đinh Hung

 

Full name of supervisors: 

 1. Prof.PhD. Dong Khac Hung

 2. Ass.Prof.PhD. Nguyen Nhu Lam

Educationnal foundation: Military Medical University

 

Summary of new main scinetific contributions of the thesis:

1.  The subclinical and clinical characteristics of ARDS in burn patients have been identified, as follows: An acute onset within a week after burn. The prominent clinical symptoms were disorders of consciousness, tachycardia of over 120 beats/min, RR > 35 breaths/min, wet necrosis of deep burn, the skin around wound burn was congested. Subclinical presentation of ARDS: PaO2<70mmHg, mean PaO2/FiO2 ratio was 121.82±36.08 mmHg, the level of cytokines IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 and TNFα was much greater than the baseline value on admission, at the onset of ARDS and after 3 days of ventilation. The mortality rate of ARDS patients was 62.12%, mainly in the first week of ARDS. The leading causes were multiple organ failure.

2.  The effectiveness of “open lung” ventilation treating ARDS in burn patients have been evaluated: 87.88% of “open lung” patients were successful for the first time, the mean optimal PEEP was 14.82±1.83cmH2O. 24 hours after “open lung”, hemodynamics and blood oxygenation improved sharply, static lung compliance increased. The norms of blood gas and respiratory mechanics improved more quickly in the “open lung” group compared with ARDS Network group. The average time of death after burn in ARDS Network group and “open lung” group was 11.09 days and 18.83 days, respectively.

 

 

  Name of superviosors

 

 

 

 

 

  Prof. Dong Khac Hung     Ass.Prof. Nguyen Nhu Lam

 

 

Name of graduate student

 

 

 

 

 

 

Tran Đinh Hung

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y