Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hoàn; chuyên ngành:Nội Khoa

Cập nhật: 16h4 | 25/09/2018

 

T

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

 

Tên luận án: Nhiên cứu nồng độ leptin, MCP-1 huyết thanh ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2”.

 

 

Chuyên ngành:                         Nội khoa    

 

 

Mã số:                                    9 72 01 07

 

 

Họ và tên nghiên cứu sinh:        Nguyễn Văn Hoàn    

 

 

Họ và tên Thầy hướng dẫn:       1. PGS. TS. Nuyễn Lĩnh Toàn

 

                                                   2. PGS. TS. Đoàn Văn Đệ

Cơ sở đào tạo:                           Học viện Quân Y

 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

- Bước đầu đánh giá nồng độ leptin và MCP-1 huyết thanh ở BN ĐTĐ týp 2 ở đối tượng ĐTĐ týp 2 trên chủng tộc người Việt Nam, đánh giá sự tăng giảm so với người bình thường, tìm ra ý nghĩa, vai trò của các cytokin này trên bệnh nhân ĐTĐ týp 2. Ngoài ra kết quả nghiên cứu này làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về leptin và MCP-1 trên bệnh nhân ĐTĐ.

- Cho thấy mối liên quan giữa nồng độ leptin và MCP-1 huyết thanh với các đặc điểm: BMI, hội chứng chuyển hóa, glucose, HbA1C, các chỉ số HOMA2… góp phần làm rõ thêm mối liên quan giữa leptin và MCP-1 trong cơ chế bệnh sinh của bệnh ĐTĐ týp 2. Leptin và MCP-1 có liên quan với kháng insulin là cơ chế bệnh sinh quan trọng của ĐTĐ týp 2. Đặc biệt là leptin có vai trò trong đánh giá sự đề kháng insulin ở Bệnh nhân ĐTĐ týp 2 từ đó rút ra khuyến nghị có thể dùng dấu ấn nồng độ leptin đánh giá tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2.

 

Cán bộ hướng dẫn 1

 

Cán bộ hướng dẫn 2

 

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Lĩnh Toàn

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Đoàn Văn Đệ

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hoàn

 

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Name of thesis: “

Study of serum leptin, MCP-1 levels in patients with type 2 diabetes mellitus

 

 

          Speciality:                      Internal medicine

 

          Code:                             9 72 01 07

          Full name:                      Nguyen Van Hoan 

 

          Full name supervisors: 1. Assoc. Prof. Nguyen Linh Toan

 

 

                                                2. Assoc. Prof. Doan Van De

 

          Education foundation:    Vietnam Military Medical University

 

SUMMARY OF NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

- Initial assessment of serum leptin and MCP-1 in type 2 diabetes mellitus patients in type 2 diabetic Vietnamses subjects, to evaluate the fluctuation (decrease or increse) compared with normal people, to find out the significance and role of these cytokines in type 2 diabetic patients. In addition, these findings will be the basis for subsequent studies of leptin and MCP-1 in patients with diabetes.

- It will reveal the correlation between serum leptin and MCP-1 levels with these characteristics: BMI, metabolic syndrome, glucose, HbA1C, HOMA2 ..., to contributed to the Relationship between leptin and MCP- 1 in the pathogenesis of type 2 diabetes. Leptin and MCP-1 associated with insulin resistance are important pathogenesis for type 2 diabetes. Especially, leptin has the role in evaluating insulin resistance in patients with type 2 diabetes mellitus from which recommendation of the use of leptin concentration markers can be provided to assess insulin resistance in type 2 diabetes mellitus.

 

 

Supervisors 1

 

 

 

 

 

 

Assoc. Prof. Nguyen Linh Toan

 

Supervisors 2

 

 

 

 

 

 

 

Assoc. Prof. Doan Van De

 

  Graduate student

 

 

 

 

 

 

Nguyen Van Hoan

 

 


Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y