Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Vũ Tùng Sơn; chuyên ngành: Dịch tễ học

Cập nhật: 8h10 | 25/09/2018

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

 

 


 

Tên đề tài luận án: Thực trạng nhiễm dioxin ở người và thực phẩm tại một số vùng ở Việt Nam (2014-2015)

Chuyên ngành:                            Dịch tễ học

Mã số:                                         9 72 01 17

Họ và tên nghiên cứu sinh:          Vũ Tùng Sơn

Họ và tên Người hướng dẫn KH:

                                                1. PGS. TS. Đoàn Huy Hậu

                                                2. TS. Vũ Chiến Thắng

 

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

 

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1-    Đây là một nghiên cứu đầu tiên và toàn diện về đánh giá tình trạng nhiễm TEQ dioxin nền trong máu người và trong thực phẩm trên phạm vi cả nước theo các đặc trưng về khu vực và mức độ ô nhiễm khác nhau. Kết quả nghiên cứu chỉ ra mức độ và nguy cơ ô nhiễm dioxin trong thực phẩm và trong máu người tại các khu vực của Việt Nam giai đoạn 2014-2015.

 

2-    Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra mức độ ô nhiễm dioxin ở ba loại thực phẩm thường dùng (thịt gà, cá và thịt lợn) có liên quan tới mức độ ô nhiễm dioxin trong máu người tại các khu vực có đặc trưng ô nhiễm khác nhau. Từ đó gợi ý các khuyến cáo cho người dân về việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn tại khu vực có nguy cơ ô nhiễm dioxin cao.

 

 

 

 

 

Cán bộ hướng dẫn 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Vũ Chiến Thắng

 

Cán bộ hướng dẫn 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Đoàn Huy Hậu

 

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Tùng Sơn

 

 


 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

 

 

 

 

 

Name of thesis:

Speciality: Epidemiology

Code:

Full name: Vu Tung Son

Full name of supervisor:

           1. Doan Huy Hau PhD., A/prof

           2. Vu Chien Thang PhD.

Educationnal foundation: Military Medical University

 

Summary of new main scinetific contribution of the thesis

1- This is the first study to evaluate comprehensive levels of dioxin background in blood and food, research across the country by regional characteristics and environmental contaminants. The result Indicated the level and risk of dioxin contamination in food and human blood in Vietnam’s regions for the period 2014-2015.

2- The study also showed that levels of dioxin contamination in the three commonly used foods (chicken, fish and pork) were related to levels of dioxin in the human blood by different characteristics of pollution. Hence, recommendations for people to select and use safe food in high risk areas.

 

 

 

Name of superviosor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu Chien Thang PhD.

 

Name of superviosor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doan Huy Hau PhD., A/prof.

 

Name of graduate student

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu Tung Son

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y