Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Hương; chuyên ngành: Khoa học y sinh

Cập nhật: 8h10 | 25/09/2018

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

 

CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: 

Nghiên cứu sự phân bố và tác dụng kháng ung thư của kháng thể đơn dòng Nimotuzumab gắn 131I trên chuột mang khối ung thư đầu cổ người

Chuyên ngành:               Khoa học y sinh

 

Mã số chuyên ngành:     9720101

 

Họ và tên nghiên cứu sinh:    Nguyễn Thị Kim Hương 

Họ và tên Người hướng dẫn:  1.  PGS.TS. Phạm Huy Quyến

                                                2.  PGS. TS. Hồ Anh Sơn

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

Nghiên cứu có giá trị khoa học, có đóng góp mới đó là: lần đầu tiên ở nước ta chế phẩm kháng thể đơn dòng Nimotuzumab gắn đồng vị phóng xạ 131I được đánh giá tác dụng ức chế tế bào ung thư biểu mô vảy đầu cổ theo cơ chế chết theo chương trình và chế phẩm có tác dụng  điều trị ung thư đầu cổ trên mô hình thực nghiệm và cho kết quả bước đầu khá tốt: khối u phát triển chậm hơn rõ rệt có ý nghĩa thống kê ở chuột điều trị so với nhóm chứng và tỷ lệ chuột ở nhóm điều trị sống sót cao hơn rõ rệt so với chuột không được điều trị. Đó là những cứ liệu khoa học có giá trị về nghiên cứu điều trị ung thư thực nghiệm bằng chế phẩm kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ, đồng thời đề tài cũng có ý nghĩa thực tiễn ở chỗ có thể là tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo nhằm ứng dụng liệu pháp điều trị nhắm đích đối với loại ung thư biểu mô đầu cổ ở người bằng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ trên lâm sàng.

 

Luận án không trùng lặp với các công trình khác đã công bố trong và ngoài nước trước đây.   

 

     Người hướng dẫn khoa học                                    Nghiên cứu sinh

 

Hướng dẫn 1                               Hướng dẫn 2

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Huy Quyến      PGS.TS. Hồ Anh Sơn    Nguyễn Thị Kim Hương
NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Name of the thesis: Study on the distribution and anti- cancer effects of monoclonal antibody Nimotuzumab131I on mouse bearing human head and neck cancer

Speciality:     Biomedical sciences

Code:            9720101

 

Full name of PhD Student:      Nguyen Thi Kim Huong 

 

Full name of supervisors: 

1.  Associate Prof. Dr. Pham Huy Quyen

                               2.  Associate Prof. Dr. Ho Anh Son

Educational foundation: Military Medical Institution

Summary of new main scientific contributions of the thesis

The research has a new scientific value and new contribution, that is: for the first time in Vietnam, monoclonal antibody Nimotuzumab131I is evaluated for inhibitory effect on squamous cell carcinoma in head and neck cancer according to apoptosis and the preparations have the effect on treatment of head and neck cancer on the experimental model and initial results were good: the tumor growth was significantly slower in the treated mice compared to the control group and the rate of living mice in the treatment group was considerably higher than in the untreated mice. These are valuable scientific data on experimental cancer treatment with monoclonal antibody Nimotuzumab131I; at the same time the topic is also practical in that it may be the premise for further research aimed at the application of targeted therapies to human head and neck carcinoma with radiolabelled monoclonal antibody on clinic.

 

The dissertation is not duplicated with other previously published works in and outside the country.  

 

Names of supervisors                                       Name of PhD student

 

                        

 

 

 

 

   Pham Huy Quyen             Ho Anh Son                          Nguyen Thi Kim Huong

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y