Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Đoàn Huy Cường; chuyên ngành: Quản lý y tế

Cập nhật: 15h13 | 19/09/2018

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Thực trạng dinh dưỡng, canxi, vitamin D và hiệu quả can thiệp bằng chế độ ăn giàu canxi, bổ sung vitamin D cho trẻ em 9 tuổi tại thành phố Hải Dương.

Chuyên ngành: Quản lý y tế

Mã số: 972 08 01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Huy Cường

Họ và tên người hướng dẫn:
            1. PGS.TS. Vũ Thị Thu Hiền

            2. PGS.TS. Lê Trần Ngoan

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Xác định được thực trạng dinh dưỡng canxi, vitamin Dkhẩu phần ăn của trẻ 9 tuổi tại 3 trường tiểu học thành phố Hải Dương:

Tỷ lệ SDD nhẹ cân, thấp còi, gầy còm và thừa cân béo phì tương ứng là 7,7%, 9,3%, 3,7% và 18,7%. Khẩu phần canxi của trẻ nghiên cứu là 528,1 ± 303,7mg/ngày, đáp ứng 75,4% so với NCKN. Tỷ lệ trẻ có nồng độ vitamin D huyết thanh ở mức thấp và thiếu chiếm tỷ lệ  81,1%. Năng lượng khẩu phần của trẻ là 1644,1 ± 348,3kcal/ngày, đáp ứng 92,6% so với NCKN.

- Xác định đươc giải pháp can thiệp có hiệu quả cải thiện tình trạng dinh dưỡng canxi, vitamin D ở đối tượng nghiên cứu như sau:Kiến thức của trẻ và bà mẹ về dinh dưỡng canxi vitamin D tăng có ý nghĩa thống kê (YNTK) so với nhóm chứng và với thời điểm trước can thiệp. Khẩu phần canxi tăng được 392,8mg/ngày đạt 722,2mg/ngày. Nồng độ PTH huyết thanh giảm có YNTK so với nhóm chứng và so với thời điểm trước can thiệp. Nồng độ vitamin D huyết thanh tăng YNTK so với nhóm chứng và thời điểm trước can thiệp. Chiều cao tăng được 8,5 ± 1,6cm so với trước can thiệp, cao hơn có YNTK so với sự tăng chiều cao của nhóm chứng 7,1 ± 2,1cm.

 

Cán bộ hướng dẫn 1

 

Cán bộ hướng dẫn 2

 

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Vũ Thị Thu Hiền

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Lê Trần Ngoan

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Huy Cường

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 
Name of thesis: Status of nutrition, calcium, vitamin D and effective intervention by high calcium diet, vitamin D supplement for children 9 years old in Hai Duong city.

Speciality:  Medical management

Code: 972 08 01

Full name: Doan Huy Cuong

Full name of supervisors:

1.      Assoc. Prof. Vu Thi Thu Hien, MD., Ph.D

2.      Assoc. Prof. Le Tran Ngoan, MD., Ph.D.

Educationnal foundation: Vietnam Military Medical University

 

Summary of new main scinetific contributions of the thesis:

- To determine the status of nutrition, calcium, vitamin D and diets of 9-year-old children in 3 primary schools in Hai Duong city. The prevalence of underweight, stunting, overweight and obesity was 7.7%, 9.3%, 3.7% and 18.7%, respectively. The calcium intake of subjects was 528.1 ± 303.7mg/day, reached 75.4% of recommended dietary allowances (RDAs). The percentage of subjects with vitamin D deficiency and insufficiency levels was 81.1%. Energy intake was 1644.1 ± 348.3kcal/day, reached 92.6% of RDAs.

- To determining the intervention measures to improve the nutritional status of calcium and vitamin D of subjects as follows: The knowledge of children and mothers on calcium vitamin D nutrition increased statistically compared with controls group and with pre-intervention time. Calcium intake increased by 392.8mg/day to 722.2 mg/day. Serum PTH concentration decreased statistically compared with serum PTH concentration of control group and pre-intervention time of intervention group. Serum vitamin D concentration increased statistically compared with serum vitamin D concentration of control group and pre-intervention time of intervention group. Height increased (8.5 ± 1.6cm), higher statistically than height increase of control group (7.1 ± 2.1cm).

    Name of supervisor 1                                      

   Name of supervisor 2                                      

Name of graduate student

 

      Vu Thi Thu Hien

 

       Le Tran Ngoan

 

          Doan Huy Cuong

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y