Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Phạm Bá Hiền; chuyên ngành: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

Cập nhật: 10h30 | 19/09/2018

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu kháng thuốc ở bệnh nhân HIV/AIDS thất bại với phác đồ Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine, Stavudine + Lamivudine + Nevirapine và hiệu quả điều trị của phác đồ ARV bậc 2

Chuyên ngành:      Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

Mã số:                    9 72 01 09

Họ và tên nghiên cứu sinh:      Phạm Bá Hiền

 

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1.  PGS. TS. Trần Viết Tiến

2. PGS. TS. Đỗ Tuấn Anh

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Luận án là một trong số ít công trình nghiên cứu ở Việt Nam theo dõi, xác định tỷ lệ kháng và đột biến gen kháng thuốc của HIV trên bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị phác đồ ARV bậc 1; đánh giá hiệu quả điều trị với phác đồ thuốc ARV bậc 2 ở những bệnh nhân bị thất bại điều trị phác đồ khởi đầu trên quy mô 393 bệnh nhân và thời gian nghiên cứu dài (10 năm). Kết quả nghiên cứu của Luận án đã cho thấy những điểm đóng góp mới như sau:

1.     Luận án xác định được tỷ lệ xuất hiện các đột biến gen kháng thuốc, tỷ lệ kháng các thuốc ARV ở bệnh nhân HIV/AIDS thất bại điều trị với 1 trong  2 phác đồ Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine, Stavudine + Lamivudine + Nevirapine tại Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội.

2.     Luận án đã đánh giá được hiệu quả điều trị của phác đồ ARV bậc 2 trên những bệnh nhân HIV/AIDS được xác định kháng với các thuốc ARV bậc 1 sau khi được điều trị với 1 trong 2 phác đồ khởi đầu nêu trên.

Đây là cơ sở khoa học cho các thầy thuốc lâm sàng cũng như đưa ra các khuyến cáo thích hợp, thực tế hơn về lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp cho những bệnh nhân HIV/AIDS bị thất bại điều trị với phác đồ ARV bậc 1 tại Việt Nam.

 

 

Cán bộ hướng dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Trần Viết Tiến      PGS.TS. Đỗ Tuấn Anh

 

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Bá Hiền

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY OF NEW SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Thesis title: Study on drug resistance among  HIV/AIDS patients failing with Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine, Stavudine + Lamivudine + Nevirapine combination regimen and the effectiveness of seconde-line  antiretroviral regimen

 

Speciality: Infectious and tropical diseases

 

Code: 9 72 01 09

 

Full name of candidate:      Ba Hien Pham

 

Full name of supervisor: 

  1.  Associate Professor MD., PhD Tran Viet Tien,

                               2.  Associate Professor MD., PhD Do Tuan Anh,

Institution: Military Medical University

 

Summary of new significant scientific contributions of the thesis:

 

The thesis is one of the few researches in Vietnam to monitor and determine the drug resistance and mutation rates of HIV resistant genes in HIV/AIDS patients treated with level-1 ARV regime; evaluation of treatment efficacy with level-2 ARV regime in patients with initial treatment failure for over 393 patients and a long study period (10 years). The results of the thesis have shown the following new contributions as follows:

 

1.     The thesis determined the rate of occurence in antiretrovirus mutant genes, the rate of drug resistance in HIV/AIDS patients failing in treatment with one of two treatment regimes by Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine, Stavudine + Lamivudine + Nevirapine at Dong Da Hospital, Hanoi.

2.     The thesis assessed the efficacy of level-2 ARV treatment in HIV/AIDS patients identified to be resistant to level-1 ARV after being treated by one of the two above-mentioned initial regimens.

This is a scientific basis for clinical physicians as well as providing more appropriate and practical recommendations to select appropriate treatment regimens for HIV/AIDS patients failing in treatment by level-1 ARV regimen in Vietnam.

 

 

Full name of the Supervisor

 

 

 

 

 

 

 

Tran Viet Tien        Do Tuan Anh

 

    Full name of the PhD Candidate

 

 

 

 

 

 

 

Pham Ba Hien

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y