Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Tô Thị Mai Hoa; chuyên ngành: Nội Khoa

Cập nhật: 10h30 | 19/09/2018

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ với đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp vi tính 256 dãy ở bệnh nhân tăng huyết áp”

Chuyên ngành:     Nội khoa

 

Mã số:                  9 72 01 07  

 

Họ và tên nghiên cứu sinh:  TÔ THỊ MAI HOA

 

Họ và tên người hướng dẫn: 

 

1. PGS.TS. Phạm Thị Hồng Thi

2. GS.TS. Phạm Minh Thông

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

Nghiên cứu khẳng định giá trị chẩn đoán bệnh động mạch vành bằng chụp cắt lớp vi tính 256 dãy 2 bóng phát tia với kết quả:ở cấp độ bệnh nhân giá trị chẩn đoán hẹp ý nghĩa (ĐMV) của phương pháp chụp CLVT 256 dãy so với chụp ĐMV qua da có độ nhạy 96,83%; độ đặc hiệu 100,0%. Ở cấp độ nhánh động mạch: độ nhạy, độ đặc hiệu ở nhánh LM (55,56%; 96,49%), nhánh LAD (91,07%; 80,0%), nhánh LCx (65,63%; 82,35%), nhánh RCA (81,58%; 82,14%). Giá trị chẩn đoán tắc ĐMV mạn tính: độ nhạy 66,67%; độ đặc hiệu 94,12%. Qua đó xác định sự liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ và tổn thương cơ quan đích ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát với tổn thương động mạch vành như: tuổi, giới, giai đoạn tăng huyết áp, BMI, hoạt động thể lực, đái tháo đường, hút thuốc lá hoặc lạm dụng rượu.

Nghiên cứu cho thấy chụp ĐMV bằng phương pháp CLVT 256 dãy nên chỉ định ở những BN THA mà có kèm các YTNC như tuổi cao, giới nam, BMI ≥ 23, thời gian phát hiện THA dài, hút thuốc lá, uống nhiều rượu, Đái tháo đường, tăng hsCRP máu do tỷ lệ mắc bệnh lý tổn thương ĐMV cao. Ngoài ra có thể chỉ định chụp ĐMV ở những BN THA mà có mức nguy cơ vừa – cao theo thang điểm thang điểm Framingham hoặc mức nguy cơ vừa đến cao theo phân tầng nguy cơ trước chụp CLVT ĐMV theo khuyến cáo của ACC/AHA 2013.

 

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Thi

 

 

 

 

GS.TS. Phạm Minh Thông

 

 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Mai Hoa
 


 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Study on the relationship between risk factors and coronary artery injury characteristics by 256 slices computer tomography in hypertension patients.

Speciality: Internal

 

Code: 9 72 01 07  

 

Full name of candidate:  TO THI MAI HOA

 

Full name of supervisor: 

 

          1. Assoc.Prof. Pham Thị Hong Thi, MD. PhD

2. Prof. Pham Minh Thong. MD.PhD

Educationnal foundation: Military Medical University

 

Summary of new main scientific contribution of the thesis

The study confirmed the diagnostic value of coronary artery disease by dual-source 256 row Dual source Computed Tomography with the results: The significant stenosis diagnostic value of 256 detector row CT compared with percutaneous coronary angiography had sensitivity 96.83% and specificity 100.0%. The sensitivity and specificity at LM (55.56%; 96.49%), LAD (91.07%; 80.0%), LCx (65.63%; 82.35%), RCA (81.58%; 82.14%). Diagnostic value of chronic coronary occlusion: sensitivity 66.67%; specificity 94.12%.

    Thereby, the association between some risk factors, target organ injury in the patients with primary hypertension and coronary artery injury such as age, gender, stage of hypertension, BMI, physical activity, diabetes, smoking or alcohol abuse.

The study showed that the 256 detector row CT scan should be performed in hypertensive patients with risk factors such as high age, male, BMI ≥23, long detection time for hypertension, smoking, alcohol abuse, diabetes, hsCRP increase due to the high incidence of coronary heart disease. In addition, coronary angiography may be indicated  in hypertensive patients who have at moderate to high risk in the Framingham Risk Score or moderate to high risk group according to the ACC/AHA 2013 guidelines.

 

Name of superviosor

(Name and signature)

 

Name of graduate student

(Name and signature)

 

 

 

 

Assoc.Prof. Pham Thị Hong Thi, MD. PhD

 

 

 

 

 

 

Prof. Pham Minh Thong. MD.PhD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To Thi Mai Hoa

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y