Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hải; chuyên ngành: Ngoại Thần kinh

Cập nhật: 15h58 | 17/08/2018

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ, KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CAN THIỆP TỐI THIỂU ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG

Chuyên ngành: Ngoại Thần kinh và sọ não

Mã số: 62 72 01 27

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Hải

Họ và tên Người hướng dẫn:

                   1. TS. Phạm Tỵ

                   2. PGS. TS. Nguyễn Thọ Lộ

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Đây là nghiên cứu về phẫu thuật can thiệp tối thiểu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ. Một số đóng góp mới của luận án:

- Chỉ định phẫu thuật can thiệp tối thiểu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng qua hệ thống ống nong banh.

- Qui trình các bước phẫu thuật can thiệp tối thiểu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng qua hệ thống ống nong banh

 

Cán bộ h ướng dẫn

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

TS. Phạm Tỵ

PGS.TS. Nguyễn Thọ Lộ

Phạm Ngọc Hải

     

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: RESEARCH CLINICAL CHARACTERISTICS, MAGNETIC RESONNACE IMAGES, RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR DISC HERNIATION

Speciality: Neurogurgery

Code: 62 72 01 27

Full name: Pham Ngoc Hai

Full name of supervisor:

                   1. PhD. Pham Ty

                   2. Prof. PhD. Nguyen Tho Lo

Education foundation: Military Medical University

Summary of new main scientific contribution of the thesis

This is a research of minimally invasive surgical treatment of lumbar disc herniation, clinical features and magnetic resonance imaging. Some new contributions:

- Indications for minimally invasive surgical treatment of lumbar disc herniation through tubular retractor system.

- Procedures for minimally invasive surgical treatment of lumbar disc herniation through tubular retractor system.

 

Name of supervisor

Name of graduate student

(Name and signature)

(Name and signature)

 

 

 

PhD. Pham Ty

Prof.PhD. Nguyen Tho Lo

Pham Ngoc Hai

 

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y