Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và mức điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học năm 2018

Cập nhật: 16h58 | 18/07/2018

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển thẳng và ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học

vào Học viện Quân y năm 2018

         

 

Căn cứ Kế hoạch số 253/KH-NT ngày 28/02/2018 của Cục Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu về việc tuyển sinh vào các học viện, trường đại học, trường sĩ quan, trường cao đẳng và trường trung cấp quân sự năm 2018;

Căn cứ Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018;

Căn cứ công văn số 07/TSQS-TN ngày 26/03/2018 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng quân sự năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TSQS ngày 18/07/2018 của Ban TSQS Bộ Quốc phòng Về việc tuyển thẳng vào đào tạo đại học hệ Quân sự từ thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thí sinh đạt giải các cuộc thi Olimpic quốc tế và thí sinh đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế năm học 2018 – 2019; Quyết định số 23/QĐ-TSQS ngày 18/07/2018 của Ban TSQS Bộ Quốc phòng Về việc tuyển thẳng vào đào tạo đại học hệ Dân sự từ thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thí sinh đạt giải các cuộc thi Olimpic quốc tế và thí sinh đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế năm học 2018 – 2019,

Học viện Quân y thông báo kết quả xét tuyển thẳng và mức điểm nhận hồ sơ vào trường năm 2018 như sau:

          1. Kết quả xét tuyển thẳng

- Tuyển thẳng 18 thí sinh hệ Quân sự (Phụ lục I)

-  Không tuyển thẳng 08 thí sinh hệ Quân sự (Phụ lục II)

- Tuyển thẳng 06 thí sinh hệ Dân sự (Phụ lục III)

-  Không tuyển thẳng  47 thí sinh hệ Dân sự (Phụ lục IV)

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển thẳng xác nhận nhập học trước ngày 23/07/2018 gồm giấy tờ sau:

1. Giấy chứng nhận đạt giải các Cuộc thi Học sinh giỏi, Khoa học kỹ thuật (bản gốc).

2. Giấy chứng nhận kết quả thi (có mã vạch) bản gốc.

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sơ tuyển (đối với hệ Quân sự).

Thí sinh có thể gửi trực tiếp tại trường hoặc qua chuyển phát nhanh EMS về Phòng Đào tạo, Học viện Quân y, Số 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Thí sinh không gửi xác nhận nhập học sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển của trường.

2. Mức điểm nhận hồ sơ: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào đào tạo đại học tại Học viện Quân y năm 2018 có tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển và điểm ưu tiên đối với:

- Ngành Y đa khoa Quân sự (7720101): 20,0 điểm trở lên

- Ngành Y đa khoa hệ Dân sự (7720101): 20,0 điểm trở lên

- Ngành Dược học Hệ Dân sự (7720201):  20,0 điểm trở lên.

3. Đối tượng xét tuyển, phương thức xét tuyển, tiêu chí xét tuyển: Thực hiện theo Thông báo số 729/TB-HVQY, ngày 20/3/2018 của của Học viện Quân y về việc tuyển sinh đại học tại Học viện Quân y năm 2018.

Học viện Quân y trân trọng thông báo./.               

 

Số điện thoại giải đáp thắc mắc của thí sinh 069.698913 hoặc 0983597355.

Phụ lục 1

DANH SÁCH TUYỂN THẲNG VÀO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ QUÂN SỰ NĂM HỌC 2018-2019

TỪ HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT, KHKT QUỐC TẾ, QUỐC GIA

(Kèm theo Công văn số:2081/HVQY-ĐT, ngày 05/7/2018 của Học viện Quân y)

 
 

 

 

TT

Họ và tên

Nơi sinh

Giới tính

Ngày sinh

Ngành học

Học sinh giỏi quốc gia

Ghi chú

Năm

Đạt giải

Môn

II

A

Học viện Quân Y 

Nam Miền Bắc chỉ tiêu: 16; Đề nghị tuyển thẳng: 08 thí sinh

1        

Ngô Việt Tùng

Phú Thọ

Nam

01/10/2000

Y khoa

2018

Nhì

Sinh

 

2        

Nguyễn Vân Phúc

Quảng Ninh

Nam

19/12/2000

Y khoa

2018

Nhì

Sinh

 

3        

Văn Hải Long

Hà Tĩnh

Nam

24/06/2000

Y khoa

2018

Nhì

Sinh

 

4        

Phùng Văn Thức

Vĩnh Phúc

Nam

15/08/2000

Y khoa

2018

Nhì

Sinh

 

5        

Trần Trung Nghĩa

Hà Nội

Nam

18/04/2000

Y khoa

2018

Ba

Sinh

 

6        

Hoàng Khắc Toàn

Thanh Hóa

Nam

29/02/2000

Y khoa

2017

Ba

Sinh

 

7        

Nguyễn Trần Hoàng Anh

Phú Thọ

Nam

08/02/2000

Y khoa

2017

Nhất

Hóa sinh

Đạt giải KHKT cấp Quốc gia 

8        

Lại Duy Hưng

Hải Phòng

Nam

29/09/2000

Y khoa

2018

Ba

Sinh học tế bào và phân tử

Đạt giải KHKT cấp Quốc gia 

B

Nam Miền Nam: Chỉ tiêu 07; Đề nghị tuyển thẳng: 04 thí sinh

1

Nguyễn Kim Chuẩn

Gia Lai

Nam

28/06/2000

Y khoa

2017

Nhì

Sinh

 

2

Hoàng Quốc Vĩ

Gia Lai

Nam

09/08/2000

Y khoa

2017

Nhì

Sinh

 

3

Nguyễn Văn Đạt

Kon Tum

Nam

15/05/2000

Y khoa

2018

Nhì

Sinh

 

4

Trương Hải Thanh

Vĩnh Long

Nam

08/01/2000

Y khoa

2018

Nhì

Sinh

 

C

Nữ Miền Bắc: Chỉ tiêu 04; Đề nghị tuyển thẳng: 04 thí sinh

1         

Vũ Thị Nam Anh

Hà Nội

Nữ

04/04/2000

Y khoa

2018

Nhất

Hóa học

Giải Tư ISEF - KHKT Quốc tế

2         

Trần Thị Bảo Chân

Bắc Ninh

Nữ

24/04/2000

Y khoa

2017

Nhì

Sinh

Tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Sinh quốc tế

3         

Hoàng Thị Anh Trâm

Hải Phòng

Nữ

23/06/2000

Y khoa

2018

Nhì

Sinh

Các thí sinh đạt giải Nhì có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT >=26,4 điểm

4         

Lương Thị Thu Thảo

Bắc Ninh

Nữ

29/10/2000

Y khoa

2018

Nhì

Sinh

D

Nữ Miền Nam: Chỉ tiêu 02; Đề nghị tuyển thẳng 02 thí sinh.

1

Lê Bích Liên

Bình Phước

Nữ

19/03/2000

Y khoa

2018

Nhì

Sinh

Tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Sinh quốc tế

2

Hà Thị Phương Hoài

Bình Phước

Nữ

28/07/2000

Y khoa

2018

Nhì

Sinh

Thí sinh đạt giải Nhì có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT >=28,3 điểm

 

Phụ lục 3

DANH SÁCH TUYỂN THẲNG VÀO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ DÂN SỰ NĂM HỌC 2018-2019

TỪ HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT, KHKT QUỐC TẾ, QUỐC GIA

(Kèm theo Công văn số: 2081/HVQY-ĐT, ngày 05/7/2018 của Học viện Quân y)

 
 

 

 

TT

Họ và tên

Nơi sinh

Giới tính

Ngày sinh

Ngành học

Học sinh giỏi quốc gia

Ghi chú

Năm

Đạt giải

Môn

A

Học viện Quân y

Bác sĩ đa khoa: Chỉ tiêu 04; Đề nghị tuyển thẳng: 04 thí sinh

1                     

Vũ Thị Nam Anh

Hà Nội

Nữ

04/04/2000

Y khoa

2017

Nhất

Hóa học

Đạt giải Tư  KHKT Quốc tế  (ISEF)

2                     

Nguyễn Hoàng Long

Hà Nội

Nam

09/11/000

Y khoa

2018

Nhất

Sinh

Thí sinh đạt giải Nhì trong đội tuyển chọn thi Olympic Quốc tế có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT >=26,4 điểm

3                     

Chử Tiến Mạnh

Hà Nội

Nam

12/01/2000

Y khoa

2017

Nhì

Sinh

4                     

Hoàng Thái Sơn

Thanh Hóa

Nam

03/04/2000

Y khoa

2018

Nhì

Sinh

B

Dược sĩ: Chỉ tiêu 02; Đề nghị tuyển thẳng: 02 thí sinh

1         

La Thị Phương Loan

Hà Nội

Nữ

02/08/2000

Dược học

2018

Ba

Hóa

HSGQG

2         

Phạm Thị Minh Hằng

Lạng Sơn

Nữ

21/08/2000

Dược học

2011

Nhì

Hóa

Thí sinh đạt giải KHKT Quốc gia có đề tài phù hợp ngành Dược và  có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT >=25,0 điểm

 

Phụ lục 2

DANH SÁCH ĐỂ LẠI KHÔNG TUYỂN THẲNG VÀO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ QUÂN SỰ NĂM HỌC 2018-2019

TỪ HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT, KHKT QUỐC GIA

(Kèm theo Công văn số: 2081/HVQY-ĐT, ngày 05/7/2018 của Học viện Quân y)

 
 

 

 

TT

Họ và tên

Nơi sinh

Giới tính

Ngày sinh

Ngành học

Học sinh giỏi quốc gia

Ghi chú

Năm

Đạt giải

Môn

 

Học viện Quân Y: 8 thí sinh 

1        

Mai Thị Chung

Phú Thọ

Nữ

23/12/2000

Y khoa

2018

Nhì

Sinh

Các thí sinh đạt giải Nhì có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT <26,4 điểm và các thí sinh đạt giải Ba để lại vì quá chỉ tiêu

2        

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Ninh Bình

Nữ

16/06/2000

Y khoa

2017

Nhì

Sinh

3        

Hoàng Thị Kim Lan

Vĩnh Phúc

Nữ

28/10/2000

Y khoa

2018

Nhì

Sinh

4        

Nguyễn Diệp Anh

Lạng Sơn

Nữ

27/12/2000

Y khoa

2018

Ba

Sinh

5