Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Lê Hoàng Oanh; Chuyên ngành: Nội khoa( Nội Tim mạch)

Cập nhật: 8h15 | 18/07/2018

 TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án: “Nghiên cứu biến đồi một số thông số về hình thái, chức năng và huyết động của thất trái bằng siêu âm Doppler tim ở phụ nữ mang thai bình thường và tiền sản giật”

Chuyên ngành:  Nội Tim mạch     

Mã số: 9720107

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Hoàng Oanh

Họ và tên Thầy hướng dẫn:          1. PGS. TS. Đinh Thị Thu Hương

                                                   2. PGS. TS. Phạm Nguyên Sơn

Cơ sở đào tạo:                            Học viện Quân Y

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

          Đây là công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên tương đối đầy đủ về các biến đổi về các thông số hình thái, chức năng và huyết động của phụ nữ mang thai bình thường (MTBT) và tiền sản giật (TSG) ở Việt Nam với những đóng góp mới như sau:

1. Phì đại đồng tâm (PĐĐT) thất trái ở phụ nữ MTBT tăng dần theo thời gian mang thai, nhất là ở phụ nữ mang thai bị TSG thì tỉ lệ PĐĐT cao hơn nhóm phụ nữ mang thai bình thường (p< 0,001). Suy giảm chức năng tâm trương (CNTTr) thất trái ở phụ nữ mang thai TSG cũng cao hơn nhóm MTBT có ý nghĩa thống kê (p< 0,001). Sự thay đổi huyết động ở người phụ nữ MTBT: đó là tỉ lệ cung lượng tim (CO) tăng dần và tỉ lệ tăng tổng kháng mạch ngoại vi giảm dần từ 3 tháng đầu so với 3 tháng cuối. Nhất là, tỉ lệ tăng tăng tổng kháng mạch ngoại ở nhóm mang thai bị TSG cao hơn so với nhóm MTBT tới 19,7 lần (p < 0,001). Sự thay đổi trên liên quan chặt chẽ đến tổn thương tim mạch và các biến chứng quan trọng khác trong quá trình mang thai, sinh con và có thể sau sinh con một thời gian dài.

2. Khi phụ nữ mang thai bị TSG có các triệu chứng đi kèm như: tăng huyết áp nặng, protein niệu nặng, tăng men gan, giảm tiểu cầu, tăng creatinin và tăng acid urric máu thì nguy cơ PĐĐT và suy giảm CNTTr thất trái cao hơn nhiều so với phụ nữ mang thai bị TSG không kèm theo các biểu hiện trên (p < 0,001). Đặc biệt là, phụ nữ mang thai bị TSG có sinh con ≤ 34 tuần, sinh con ≤ 2500 g thì tăng tỉ lệ PĐĐT, suy giảm CNTTr thất trái cao hơn nhiều so với phụ nữ mang thai sinh con > 34 tuần, sinh con > 2500 g (p < 0,001). Những đặc điểm này, giúp ích nhiều cho các nhà thực hành lâm sàng Tim mạch và Sản khoa trong đánh giá tiên lượng những người phụ nữ mang thai bị TSG có kèm theo các biểu hiện trên cần phải được đưa vào các cơ sở y tế chuyên khoa điều trị, theo dõi sát để tránh các nguy cơ biến chứng tim mạch cho người mẹ, các biến chứng nguy hiểm khác và cũng như biến chứng cho thai nhi.

3. Có mối liên quan chặt chẽ cao giữa biến đổi hình thái, cấu trúc của tim ở người phụ nữ mang thai bị TSG (nhất là độ dày thành tim tương đối-RWT) đến suy giảm CNTTr thất trái với OR (95%, CI) = 29,4 (1,6 - 541,6), p < 0,001. Vì vậy, ở những cơ sở Y tế không có siêu âm Doppler (hoặc không có năng lực siêu âm Doppler mô cơ tim), chỉ cần có siêu âm tim 2D, TM cũng có thể sơ bộ đánh giá về hình thái, cấu trúc của tim, từ đó dự đoán CNTTr thất trái của người bệnh để có thể tiên lượng được bệnh tim mạch ở đối tượng này trong tương lai.

4. Nghiên cứu này, mở ra thêm hướng nghiên cứu tiếp là theo dõi các biến chứng bệnh tim mạch của người phụ nữ mang thai bị TSG sau sinh, nhằm có các biện pháp theo dõi và quản lý điều trị dự phòng kịp thời để giảm thiểu nguy cơ bệnh tim mạch và tử vong cho người phụ nữ mang thai bị TSG sau sinh.

 

Cán bộ hướng dẫn 1

Cán bộ hướng dẫn 2

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

PGS.TS. Đinh Thị Thu Hương

 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn

 

 

 

 

Lê Hoàng Oanh

           

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

“A study on changes in some morphological, functional and hemodynamic parameters of left ventricular by ultrasound Doppler cardiac on pregnant normal women and preeclampsia women”

          Specialty:       CARDIOVASCULAR INTERNAL MEDICINE DEPT.

          Code:  9720107

          Full name:  Le Hoang Oanh 

          Full name supervisors:     1. Assoc. Prof. Dinh Thi Thu Huong

                                                2. Assoc. Prof. Pham Nguyen Son

          Education foundation:    Vietnam Military Medical University

 

SUMMARY OF NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

This is a relatively comprehensive first-ever scientific study of changes in morphological, functional and hemodynamic parameters of normal pregnant women and preeclampsia in Viet Nam with new contributions as follows:

1. Left ventricular hypertrophy in normal pregnant with increasing tenderness over gestation period, especially in preeclampsia, the rate of left ventricular hypertrophy was higher than that of normal pregnant (p <0.001). Left ventricular diastolic dysfunction in preeclampsia was also significantly higher than that of normal pregnant (p <0.001). The changes of hemodynamic in the normal pregnant: the rate of cardiac output (CO) increased and the rate of total peripheral vascular resistance (TVR) decreased from the first gestation period to the end of the third trimester. In particular, the increase of total vascular resistance in preeclampsia group was higher than that of normal pregnant group with 19.7 times (p <0.001). This significance of changes about morphological, functional and hemodynamic parameters were closely related to cardiovascular disease and other important complications during pregnancy, childbirth, and possibly postpartum.

2. When preeclampsia associated with severe hypertension, severe proteinuria, high elevated liver enzymes, thrombocytopenia, high elevated creatinine and hyperuricemia, the risk factors of left ventricular hypertrophy were significantly higher and decrease of diastolic dysfunction was significantly higher than that of pregnant women without these symptoms (p <0.001). In particular, the prevalence percentage of left ventricular hypertrophy, left ventricular diastolic dysfunction in preeclampsia group who has been delivery  birth with ≤ 34 weeks, childbirth with ≤ 2500 g were higher than that of preeclampsia group with delivery > 34 weeks group and childbirth > 2500 g group (p <0.001). These characteristics, which help clinicians and obstetricians in assessing the prognosis of pregnant women suffering from preeclampsia with these manifestations, should be followed in health institutions in order to treat, close monitoring to avoid the risk of cardiovascular complications for the mother, other complications and for the fetus.

3. There is a high correlation between with morphologic morphology and structure of the heart in preeclampsia (especially relative wall thickness-RWT) and left ventricular diastolic dysfunction with OR (95%, CI) = 29.4 (1.6 - 541.6), p < 0,001. Therefore, in medical institutions without mechanical Doppler ultrasound (or could not do Doppler ultrasound diameters), one performed 2D and TM echocardiography may be preliminarily evaluated for morphology, structure of the heart, thereby estimating the left ventricular diastolic dysfunction in preeclampsia in order to predict the future cardiovascular disease.

4. This study, further exploring the study pathophysiology in complications of cardiovascular disease in preeclampsia postpartum, therefor the aims to provide timely preventive management and monitoring measures to risks of cardiovascular disease and mortality for preeclampsia postpartum.

 

Supervisors 1

 

 

 

 

 

 

Assoc. Prof. Dinh Thi Thu Huong

Supervisors 2

 

 

 

 

 

 

Assoc. Prof. Pham Nguyen Son

  Graduate student

 

 

 

 

 

 

Le Hoang Oanh

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y