Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Lê Đình Tuân; chuyên ngành: Nội khoa

Cập nhật: 9h53 | 06/06/2018

 TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án: Khảo sát nồng độ glucagon - like peptide - 1 và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu”.

Chuyên ngành:                           Nội Tiết    

Mã số:                                        62 72 01 45

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Đình Tuân    

Họ và tên Thầy hướng dẫn:          1. PGS. TS. Nguyễn Thị Phi Nga

                                                   2. PGS. TS. Trần Thị Thanh Hóa

Cơ sở đào tạo:                            Học viện Quân Y

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1- Bước đầu khảo sát nồng độ GLP-1 lúc đói và sau 2 giờ uống 75 gam glucose ở các đối tượng BN ĐTĐ týp 2 chẩn đoán lần đầu, BN ĐTĐ týp 2 đang điều trị trên 1 năm và người bình thường, từ đó làm nổi bật đặc điểm về sự giảm bài tiết GLP-1, tỷ lệ giảm nồng độ GLP-1 ở BN ĐTĐ týp 2 chẩn đoán lần đầu.

2- Cho thấy mối liên quan giữa nồng độ GLP-1 với các đặc điểm: BMI, hội chứng chuyển hóa, glucose, HbA1C, các chỉ số HOMA2… góp phần làm rõ thêm mối liên quan giữa sự suy giảm bài biết GLP-1 trong cơ chế bệnh sinh của bệnh ĐTĐ týp 2. Sự suy giảm nồng độ GLP-1 có liên quan với các biến chứng mạn tính (thận, mắt, tim mạch, thần kinh ngoại vi), từ đó rút ra khuyến nghị một trong những biện pháp điều trị để ngăn chặn sự xuất hiện cũng như tiến triển biến chứng mạn tính ở BN ĐTĐ týp 2 là sử dụng thuốc tác động làm tăng nồng độ GLP-1.

3- Sau can thiệp sitagliptin thấy nồng độ GLP-1 khi đói được khôi phục tương tự như người bình thường, nồng độ GLP-1 cũng tăng ở nhóm có kiểm soát tốt glucose máu, HbA1c, giảm chỉ số kháng insulin và tăng độ nhạy insulin sau điều trị. Từ đó khuyến cáo sử dụng sớm sitagliptin trong điều trị ngay từ giai đoạn mới chẩn đoán ĐTĐ týp 2 mang lại nhiều lợi ích tích cực cho người bệnh.

Cán bộ hướng dẫn 1

Cán bộ hướng dẫn 2

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Phi Nga

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

Lê Đình Tuân

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of thesis: “Study on concentration of glucagon-like peptide-1 and some relevant factors in patients with firstly diagnosed type 2 diabetes mellitus

          Speciality:                       Endocrinology

          Code:                             62 72 01 45

          Full name:                        Le Dinh Tuan 

          Full name supervisors:     1. Assoc. Prof. Nguyen Thi Phi Nga

                                                2. Assoc. Prof. Tran Thi Thanh Hoa

          Education foundation:    Vietnam Military Medical University

SUMMARY OF NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1- Firstly, the study investigated the fasting GLP-1 concentration and after 2 hours of taking 75 grams of glucose in patients firstly diagnosed type 2 diabetes mellitus (fT2DM), in patients with T2DM having treated for over 1 year and in normal people, then highlighted the characteristics of GLP-1 secretion reduction, the prevalence of decrease in GLP-1 concentration in fT2DM.

2- The study has shown the relationship between GLP-1 concentration and BMI, metabolic syndrome, glucose, HbA1C, HOMA2 indexes, etc., clarifying the relationship between GLP-1 secretion reduction in the pathogenesis of T2DM. The decline in GLP-1 concentration was associated with chronic complications (kidney, eye, cardiovascular, peripheral neuropathy), then drawing a recommendation of one of the treatments to prevent the occurrence and the progression of chronic complications is using medicines to increase GLP-1 concentration.

3- After the intervention of sitagliptin, the fasting GLP-1 concentration was restored similar to that of a normal person. GLP-1 concentration also increased in the group with well blood glucose or HbA1c control, HOMA-IR decreased and HOMA-S increased. It is therefore recommended that early use of sitagliptin in the treatment of early diagnosis of type 2 diabetes would bring about positive benefits for patients.

 

Supervisors 1

 

 

 

 

 

 

Assoc. Prof. Nguyen Thi Phi Nga

Supervisors 2

 

 

 

 

 

 

Assoc. Prof. Tran Thi Thanh Hoa

  Graduate student

 

 

 

 

 

 

Le Dinh Tuan

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y