Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Ngô Bá Toàn; Chuyên ngành: Ngoại khoa

Cập nhật: 14h18 | 04/06/2018

 TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng ghép tế bào gốc tủy xương điều trị khớp giả thân xương dài chi trên”. 

Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình                 Mã số:  62 72 01 29

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Bá Toàn    

Họ và tên người hướng dẫn:         1. PGS. TS Trần Đình Chiến

                                                   2. TS Nguyễn Đắc Nghĩa

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận

Qua nghiên cứu 30 bệnh nhân khớp giả thân xương dài chi trên được điều trị bằng phương pháp ghép dịch tế bào gốc tuỷ xương có chứa tế bào gốc qua các đường hầm xuyên xương qua ổ khớp giả, chúng tôi rút ra kết luận sau đây:

1. Xây dựng qui trình điều trị khớp giả thân xương dài chi trên bằng phương pháp ghép khối dịch tế bào gốc tuỷ xương qua các đường hầm xuyên xương qua ổ khớp giả.

2. Kết quả ghép khối dịch tế bào gốc tuỷ xương qua các đường hầm khoan xuyên xương qua ổ khớp giả điều trị khớp giả thân xương dài chi trên:

- Không có bệnh nhân nào có biến chứng, tai biến toàn thân hay tại chỗ.

- Thời gian nằm viện ngắn, trung bình 2,8 ± 0,6 ngày.

- Tỷ lệ liền xương chung đạt 93,3%.

- Kết quả điều trị : Tốt : 93,3%; Trung bình : 0%; Kém : 6,7%.

Cán bộ hướng dẫn

 

 

1. PGS. TS Trần Đình Chiến

Nghiên cứu sinh

 

 

                   Ngô Bá Toàn

 

       

       2. TS. Nguyễn Đắc Nghĩa

 

 

 THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Title of thesis: “Applied research on using autologous bone marrow stem cell grafting in treatment of upper limb long bone nonunions”.

Specialty:     Orthopeadic                                     Code: 62 72 01 29

Full name:    Ngo Ba Toan

Full name of supervisor: 

1.  Assoc. Prof. Dr. Tran Dinh Chien

                               2.  Dr. Nguyen Dac Nghia

Educational foundation: Military Medical University

Summary of new main scientific contribution of the thesis

Research in 30 patients with nonunions of upper limb long bone were treated with percutaneous drilling and autologous bone marrow stem cells grafting, we had these following conclusions  :  

1. Develop a procedure for treating nonunions of upper limb long bone by percutaneous drilling and autologous bone marrow stem cells grafting

2. Results of treating nonunions of upper limb long bone by percutaneous drilling and autologous bone marrow stem cells grafting:

- None of the patients had post-op complications.

-The mean time hospitalization was 2,8 ± 0,6 days.

- Bone union was obtained in 28 patients (93,3%) at 6 months follow up.

- Results of treatment : Good 93,3%; Average 0%; Bad 6,7%.

 

Name of supervisor

 

 

 

1. Assoc. Prof. Dr. Tran Dinh Chien

Name of graduate student

 

 

 

Ngo Ba Toan

 

 

 

      2. Dr. Nguyen Dac Nghia

 

 

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y