Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Thu Hiền; Chuyên ngành:Nội khoa (Nội tiết)

Cập nhật: 16h10 | 22/05/2018

 TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án:  Khảo sát nồng độ lipid máu, chỉ số FMD ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 mới phát hiện trước và sau điều trị statin có phối hợp ezetimibe”.

Chuyên ngành:   Nội tiết  

Mã số:   62720145

Họ và tên nghiên cứu sinh:      Nguyễn Thu Hiền

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1. PGS.TS. Hoàng Trung Vinh

                               2.  TS. Nguyễn Vinh Quang

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

-   Xác định được đặc điểm rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 mới phát hiện theo đó tỷ lệ tăng non-HDL-c chiếm tỷ lệ cao nhất.

-   Khảo sát biến đổi chỉ số FMD ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có rối loạn lipid máu ngay tại thời điểm mới phát hiện bệnh.

-   Áp dụng khuyến cáo để điều chỉnh phác đồ điều trị rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 mới phát hiện sau 4 tuần điều trị chưa đạt mục tiêu hoặc không dung nạp thuốc với biện pháp tăng liều statin hoặc sử dụng phối hợp ezetimibe để điều trị rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 mới phát hiện.

-  Khẳng định được hiệu quả của các biện pháp điều trị RLLP máu đã áp dụng cả trên các thông số lipid máu cũng như chỉ số FMD trước và sau điều trị 6 tuần.

 

Thầy hướng dẫn 1

 

 

 

 

PGS.TS. Hoàng Trung Vinh

Thầy hướng dẫn 2

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Vinh Quang

Học viên

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thu Hiền

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

 

 

Name of thesis: Surveys of lipid profile, flow-mediated dilatation index in newly diagnosed diabetic type 2 patients before and after treated with statin co-administered with ezetimibe”.

 

 

Speciality:       Endocrine

 

Code:              62720145

Full name:       Nguyen Thu Hien

Full name of supervisor: 

1.  Assoc. Prof. PhD. Hoang Trung Vinh

                               2.  PhD. Nguyen Vinh Quang

Educationnal foundation: MilitaryMedicalUniversity

Summary of new main scinetific contribution of the thesis

- Determin of characteristics lipid profile in newly diagnosed diabetic type 2 patients with the highest rate of non-HDL-c increase.

- Survey on the change of FMD in patients with type 2 diabetes with dyslipidemia at the time of the onset of the disease.

- Recommendations to adjust the regimen for the treatment of dyslipidemia in newly diagnosed diabetic type 2 patients after 4 weeks of treatment who are not reached the target or are not tolerated with statin dose increase or use ezetimibe combined with statin.

- Confirmed the efficacy of regimen dyslipidemia control on both lipid profile as well as FMD before and after 6 weeks of treatment.

 

Superviosor 1

 

 

 

Assoc. Prof. PhD.

Hoang Trung Vinh

Superviosor 2

 

 

 

PhD.

Nguyen Vinh Quang

Graduate student

 

 

 

 

 

 

Nguyen Thu Hien

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y