Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Tiến Dũng; chuyên ngành: Ngoại khoa(Ngoại Bỏng)

Cập nhật: 10h42 | 09/05/2018

 TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu một số đặc điểm của vết thương mạn tính và hiệu quả điều trị của ghép tế bào gốc từ mô mỡ tự thân.

Chuyên ngành:  Ngoại Bỏng

Mã số:    62 72 01 28                  

Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN TIẾN DŨNG

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1.  PGS.TS. Đinh Văn Hân

                               2.  PGS.TS. Quản Hoàng Lâm

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

 

 

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án (viết ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án):  

Vết thương mạn tính là thách thức đối với các chuyên gia chăm sóc vết thương và đòi hỏi một nguồn lực y tế lớn trong chăm sóc và điều trị. Đề tài này đóng góp một phương pháp mới trong thực hành chăm sóc các vết thương mạn tính như vết loét do tiểu đường, loét tỳ đè, loét tĩnh mạch, nhiễm khuẩn… Bên cạnh đó đề tài cũng góp phần khẳng định tế bào gốc mô mỡ tự thân có tác dụng tốt trong điều trị vết thương. Khi ghép lên vết thương tế bào gốc mô mỡ, tế bào kích thích tái tạo chất nền ngoại bào, kích thích tăng sinhg cũng như di cư tế bào biểu mô và tạo mạch máu mới tại chỗ vết thương mạn tính.  Ghép tấm Tế bào gốc trung mô giúp rút ngắn thời gian điều trị.                     

                 Cán bộ hướng dẫn

                (Ký và ghi rõ họ tên)

                          Nghiên cứu sinh

                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Đinh Văn Hân       PGS.TS.Quản Hoàng Lâm      Nguyễn Tiến Dũng
THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Studying the topical characteristics of chronic wound and the effectiveness of autologous transplantation of adipose-derived stem cells .

Speciality: Bunrs

Code: 62 72 01 28

Full name:      NGUYEN TIEN DzUNG

Full name of supervisor: 

1.  Ass.Prof. MD.PhD. Dinh Van Han

                               2.  Ass.Prof. MD.PhD. Quan Hoang Lam

Educationnal foundation: MilitaryMedicalUniversity

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

Chronic wounds are a challenge to wound care professionals and consume a great deal of healthcare resources in wound care. In this study, a new technique  are applyied in the field of treatment of types of chronic wounds such as diabetic ulcers, pressure ulcers, venous ulcers, bacterial injuries... This study also contributes to verify that the autologous adipose-derived stem cells had good effectiveness in wound treatment. The adipose-derived stem cells helped to reduce swelling and improve the structure extracellular matrix. The adipose-derived stem cells also promoted proliferations of epithelialization and neovascularization at the chronic wound local. The autologous transplantation of adipose-derived stem cells in chronic wound treatment helped to  reduce length of stay in hospital.

               

  Name of superviosor

 (Name and signature)

                   Name of graduate student

                    (Name and signature)

 

 

 

 

 

Ass.Prof. Dinh Van Han     Ass.Prof. Quan Hoang Lam    Nguyen Tien Dzung

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y