Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS.Đào Thu Hồng; Chuyên ngành: Khoa học y sinh

Cập nhật: 11h4 | 07/05/2018

 TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm bệnh tự kỷ bằng natri valproat và tác dụng cải thiện hành vi của môi trường phong phú trên chuột nhắt trắng”.

Chuyên ngành: Sinh lý học.          Mã số: 62720107  

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Thu Hồng    

Họ và tên người hướng dẫn: 

1. PGS.TS. Trần Hải Anh

2. PGS.TS. Cấn Văn Mão

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Phơi nhiễm với natri valproat dải liều từ 300-500 mg/kg cân nặng ở ngày 12,5 của thai kỳ trên chuột nhắt trắng chủng Swiss để gây mô hình tự kỷ thực nghiệm cho thấy ảnh hưởng đến sự phát triển phối hợp vận động; hoạt động giao tiếp và tương tác xã hội; hành vi liên quan đến lo lắng; hoạt động học tập và trí nhớ không gian phụ thuộc vào liều VPA sử dụng, không ảnh hưởng đến hoạt động vận động tự phát so với chuột nhóm chứng. Trong đó, liều VPA 500 mg/kg cân nặng gây ra các rối loạn hành vi tương tự như trong bệnh tự kỷ ở người, như: giảm giao tiếp và tương tác xã hội; chậm phát triển phối hợp vận động; tăng hành vi liên quan đến lo lắng; giảm phối hợp vận động, giữ thăng bằng; giảm khả năng học tập và trí nhớ không gian. Bởi vậy, liều VPA 500 mg/kg cân nặng (tiêm phúc mạc chuột mẹ ở ngày thứ 12,5 của thai kỳ) được xác định là liều có hiệu quả nhất gây mô hình thực nghiệm bệnh tự kỷ trên chuột nhắt trắng chủng Swiss.

Nghiên cứu cũng chỉ ra chuột nhắt gây mô hình thực nghiệm bệnh tự kỷ được nuôi trong môi trường phong phú có sự cải thiện  hành vi, tăng hoạt động khám phá trong môi trường mở; tăng khả năng phối hợp vận động, giữ thăng bằng; tăng khả năng học tập, trí nhớ không gian; xu hướng cải thiện hoạt động tương tác xã hội và xu hướng giảm bớt hành vi liên quan đến lo lắng so với của chuột gây mô hình được nuôi trong môi trường chuẩn.

 

Cán bộ hướng dẫn

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

PGS.TS. Trần Hải Anh

 

 

 

PGS.TS. Cấn Văn Mão

 

 

 

 

Đào Thu Hồng

           

THE NEW MAIN FINDINGS OF THE THESIS

 

Title of thesis: “Research on establishing an autism model using sodium valproate and ameliorative effects of enriched environment on behaviors in white mice”.

Speciality: Physiology.       Code: 62720107  

PhD student: Dao Thu Hong 

Supervisors: 

1.  Tran Hai Anh, M.D., Ph.D., Assoc.Prof.

                    2.  Can Van Mao, M.D., Ph.D., Assoc.Prof.

Educational affiliation: VietnamMilitaryMedicalUniversity

Summary of new main findings of the thesis:

Swiss white mice exposed to sodium valproate (VPA) on day 12.5 of embryo (E12.5) at doses of 300 to 500 mg/kg (i.p.) showed influence on the motor coordination development, communication and social interaction, anxiety-related behavior, and spatial learning and memory in a dose-dependent manner, without effect on spontaneous activity compared with those in control mice. Of those doses, the VPA 500 mg/kg b.w. induced more traits replicating features of human autism, such as showing a decrease in communication and social interaction, an increase in anxiety-related behavior, a delay in motor coordination development, and a reduction in spatial learning and memory than those of other doses. Therefore, the dose of VPA 500 mg/kg (i.p., at 12.5 ED in pregnant mice) is determined as the most effective dose for modelling autism in mice.

This experiment also showed that autism-modelled mice raised up in an enriched environment had improved behaviors, such as the increase in exploratory activity in an open field; an enhancement of motor coordination and balance; increase in spatial learning and memory; slight improvement on social interaction, and a reduction of anxiety-related behavior compared with those of autism-modelled mice raised in the standard environment.

Supervisors

Graduate student

 

Tran Hai Anh

M.D., Ph.D., Assoc.Prof.

 

Can Van Mao

M.D., Ph.D., Assoc.Prof.

 

 

 

 

Dao Thu Hong

     

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y