Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS Ngô Đắc Sáng; chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa

Cập nhật: 10h26 | 26/04/2018

 TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các biến chứng sau phẫu thuật cắt gan do ung thư theo phương pháp Tôn Thất Tùng.

Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa

Mã số: 62 72 01 25

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Ngô Đắc Sáng  

 Họ và tên Người hướng dẫn:             

1. GS. TS Lê Trung Hải

                               2.  TS Đỗ Mạnh Hùng

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Nghiên cứu đã xác định các biến chứng sau phẫu thuật cắt gan do ung thư theo Tôn Thất Tùng: tỷ lệ BC là 23,34%; trong đó các BC thường gặp theo thứ tự là: tràn dịch màng phổi 11,99%; dịch cổ trướng 8,52%; suy gan 3,47% ; chảy máu sau mổ 1,26%; rò mật 1,89%; suy thận 0,32%; áp xe tồn dư 0,32%. Biến chứng sau mổ thường khá đa dạng và phức tạp, trên 1 BN có thể mắc kết hợp từ 2 - 3 BC; tỷ lệ mắc 1 BC là 19,87%, từ 2 BC trở lên là 3,47%.

Đã xác định các yếu tố nguy cơ BC sau phẫu thuật cắt gan ung thư là: Kết quả phân tích đơn biến thấy 4 yếu tố: nam giới; albumin < 35 g/L; cắt 3 HPT hoặc 4 HPT gan và thời gian phẫu thuật ≥ 300 phút. Tuy nhiên, chỉ có 2 yếu tố: cắt 3 HPT hoặc 4 HPT gan và thời gian phẫu thuật ≥ 300 phút được coi là yếu tố độc lập nguy cơ tràn dịch màng phổi sau phẫu thuật cắt gan do ung thư.

Có 6 yếu tố: nam giới; gan xơ; kích thước khối u > 10 cm; tiểu cầu trước mổ < 100 G/L; cắt gan 3 hoặc 4 HPT và thời gian phẫu thuật ≥ 300 phút được coi là những yếu tố nguy cơ BC. Tuy nhiên, chỉ có 4 yếu tố: gan xơ; tiểu cầu trước mổ < 100 G/L; cắt 3 HPT hoặc 4 HPT gan và thời gian phẫu thuật ≥ 300 phút được xem là yếu tố độc lập nguy cơ BC sau phẫu thuật cắt gan do ung thư.                

Cán bộ hướng dẫn 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ hướng dẫn 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 


THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Research complications after cancer - induced hepatectomy according to Ton That Tung’s approach.

Speciality: Surgical gastreoterology

Code: 62 72 01 25

Full name: Ngo Dac Sang  

Full name of supervisor: 

1.  Prof. Dr. Le Trung Hai

                               2.  Dr. Do Manh Hung

Educationnal foundation: Military Medical University

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

Cancer-induced hepatectomy is a challenging and complicated surgery with high rate of postoperative complications, especically severe ones leading to mortality. Hence, a study on complications afer liver resection is of great neccessity. In the same study based on Ton That Tung’s approach, we identified complication rate of 23.34%, of which, the most encountered complications were pleural effusion (11.99%); ascites (8.52%); liver failure (3.47%); post-operative bleeding (1.26%); bile leakage (1.89%); kidney dysfuction (0.32%); abscess (0.32%). Post-operative complications are diversified and complex. 01 patients can have two or three combined complications. The proportion of the patients suffering from one complication accounted for 19.87%; two or more than two complications were found in 3.47%.

Through a univariable study, we investigated risk factors of complications after hepatomy, including 4 factors: males, albumin < 35 g/L; resection of three or four liver segments and operation time ≥ 300 minutes. Nevertheless, a multivariable analysis indicated that only 2 factors of resection of three or four liver segments and operation time ≥ 300 minutes were independent ones of pleural effusion after hepatectomy.

There are six factors including males, cirrhosis, tumor size > 10 cm; pre-operative platelet counts < 100 G/L; resection of three or four liver segments and operation time ≥ 300 minutes are independent risk factors of complication after operation. Nevertheless, a multivariable analysis indicated that only 4 factors: cirrhosis; operative platelet counts < 100 G/L; resection of three or four liver segments and operation time ≥ 300 minutes were independent fisk factors for complication after hepatectomy.

This research is a scientific basis with a view to establishing indications for cancer - induced hepatectomy and also preventing complications after surgical hepatectomy.               

Name of superviosor 1

(Name and signature)

Name of superviosor 2

(Name and signature)

Name of graduate student

(Name and signature)

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y