Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Huỳnh Thanh Long; Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa

Cập nhật: 9h17 | 26/03/2018

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi.

Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa                                  Mã số: 62 72 01 25

Họ và tên nghiên cứu sinh: HUỲNH THANH LONG

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1. PGS. TS. VŨ HUY NÙNG

2. PGS. TS. NGUYỄN HOÀNG BẮC

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Nên chỉ định phẫu thuật nội soi điu tr trit căn ung thư đại tràng và no hch D3 khi chưa xâm ln các tng và chưa có di căn xa.

Kỹ thuật nạo vét hạch gồm bốn bước và nên sử dụng 3, 4 trocar. Ở bước 1 và 2, kỹ thuật giải phóng mạc treo và kiểm soát mạch máu nên đi từ trung tâm ra ngoại vi, xử trí mạch máu tốt trước khi giải phóng mạc treo. Kết quả của việc lập lại lưu thông ruột giữa nối tay và nối máy không khác biệt.

Thi gian m trung bình 136,5 ± 33,9 phút, nạo vét được 1800 hạch, trung bình 17,34 ± 4,25 hch, thời gian điu tr trung bình sau m 7,45 ngày. Thi gian sng thêm trung bình là 29,67 tháng và ph thuc vaò giai đon bnh, di căn hch, độ xâm ln, t l hch di căn trên tng s hch no vét được, típ mô bnh hc, hoá tr sau m. Nhóm tui và gii tính không liên quan đến thi gian sng thêm.

Tái phát ti ch 8,7%, di căn xa 9,7%, tai biến 0,97%, không có trường hp nào tái phát tại l trocar hoc ti vết m nh, không có trường hp t vong.

Đề tài đề cập tới một vấn đề có tính thời sự thực tiễn. Vì vậy, việc nghiên cứu mức độ di căn hạch và kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi là cần thiết vì góp phần hạn chế tỷ lệ tái phát là căn cứ để quyết định các phương pháp điều trị hỗ trợ sau phẫu thuật, có ý nghĩa khoa học, đóng góp khoa học trong điều trị ngoại khoa bệnh lý ung thư đại tràng.

 

Cán bộ hướng dẫn 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Cán bộ hướng dẫn 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 PGS.TS. Vũ Huy Nùng  PGS.TS. Nguyễn Hoàng Bắc    Huỳnh Thanh Long


THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of thesis: A study of the lymph node metastasis and the effectiveness of laparoscopic radical surgery for colon cancer.

Speciality: Surgical gastroenterology                      Code: 62 72 01 25

Full name of researcher: LONG THANH HUYNH

Full name of scientific instructors: 

1. NUNG HUY VU, Assoc. Prof. Ph.D.

2. BAC HOANG NGUYEN, Assoc. Prof. Ph.D.

Educational foundation: Vietnam Military Medical Academy

 

The new scientific contributions of the thesis:

Laparoscopic radical colectomy with D3 lymph node dissection should be indicated before colon cancer has not invaded the organs and has not metastasized.

The lymph node dissection technique includes four steps and need to use 3-4 trocars. In the first and second steps of the procedure, mesenteric release and vascular control technique should perform mesenteric lift from the center to the periphery, clamp blood vessels carefully before mesenteric release. The results of restoring intestinal continuity using hand or machine stitches are similar.

The average time of operation is 136.5±33.9 minutes. We have harvested 1800 nodes, an average of 17.34 ± 4.25 nodes. The average postoperative length of hospital stay is 7.45 days. The average postoperative survival duration is 29.67 months and is associated with stage of disease, lymph metastasis, degree of invasion, proportion of metastatic lymph nodes on the total number of harvested nodes, histopathological types, and postoperative chemotherapy. There was no association between age, genders and postoperative survival time.

The prevalence of local recurrent colorectal cancer is 8.7%, distant metastasis 9.7%, complications 0.97%. There were no cases of recurrent colon cancer at the trocar or at the small incision for biopsy.There was no death record.

The scope of the study scrutinizes a contemporary issue. Therefore, the study of the extent of lymph node metastasis and the outcome of colorectal cancer eradication with laparoscopic surgery are imperative and contribute to the deciding factors of the post-surgical support in diminishing the recurrence rate. The results of the study are scientific significances and can be considered as a noteworthy contribution to the surgical treatment of colorectal cancer.

 

The first instructor

(Name and signature)

The second instructor

(Name and signature)

Researcher

(Name and signature)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nung Huy Vu,

Assoc. Prof. Ph.D.

Bac Hoang Nguyen,

 Assoc. Prof. Ph.D.

Long Thanh Huynh

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y