Thông báo về việc tuyển sinh đại học tại Học viện Quân y năm 2018

Cập nhật: 15h44 | 21/03/2018

 

BỘ QUỐC PHÒNG

HỌC VIỆN QUÂN Y

Số:  729/TB-HVQY

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đại học tại Học viện Quân y năm 2018

         

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT, ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch số 253/KH-NT ngày 28/02/2018 của Cục Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu về việc tuyển sinh vào các học viện, trường đại học, trường sĩ quan, trường cao đẳng và trường trung cấp quân sự năm 2018;

Căn cứ Công văn số 899/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 09/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BQP, ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội; Căn cứ Thông tư số 42/2017/TT-BQP, ngày 27/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP, ngày 11/03/2016 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội; Thông tư số 24/2018/TT-BQP ngày 10/3/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP và Thông tư số 42/2017/TT-BQP, ngày 27/02/2017,

Học viện Quân y thông báo tuyển sinh đại học năm 2018 như sau:

          1. Đối tượng tuyển sinh

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Y đa khoa hệ Quân sự: Đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng; Dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong năm 2018 để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng, có bài thi, môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào các trường trong Quân đội mà thí sinh đăng ký. Đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ Dân sự nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi/Xét tuyển

Tổng

chỉ tiêu

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

YQH

 

 

 

260

 

* Ngành Bác sĩ đa khoa

 

 

7720101

1. Toán, Hóa, Sinh

2. Toán, Lý, Hóa

 

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

 

 

 

182

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00

 

 

 

 

 

 

111

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

 

 

 

37

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00

 

 

 

 

 

 

11

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

 

 

 

 

 

 

03

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

 

 

 

 

 

 

16

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

 

 

 

 

04

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

 

 

 

78

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00

 

 

 

 

 

 

47

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

 

 

 

16

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00

 

 

 

 

 

 

05

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

 

 

 

 

 

 

01

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

 

 

 

 

 

 

07

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

 

 

 

 

02

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

DYH

 

 

 

 

100

 

- Ngành Y đa khoa

 

 

 

 

 

 

70

 

+ Xét tuyển theo điểm thi THPT

 

7720101

1. Toán, Lý, Hóa

2 .Toán, Hóa, Sinh

66

 

+ Tuyển thẳng và UTXT

 

 

 

04

 

- Ngành Dược học

 

 

 

 

 

 

30

 

+ Xét tuyển theo điểm thi THPT

 

7720201

Toán, Lý, Hóa

28

 

+ Tuyển thẳng và UTXT

 

 

 

02

 

 

 

4. Nơi đăng ký và nộp hồ sơ sơ tuyển, tiêu chuẩn sức khỏe.

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Hệ Quân đội phải làm hồ sơ sơ tuyển  và nộp tại Ban chỉ huy Quân sự Quận/huyện/thị xã nơi mình cư trú (sẽ được hướng dẫn cụ thể khi đến làm sơ tuyển) thời gian từ 01/03 đến 25/4/2018.

Tiêu chuẩn sức khỏe đối với thí sinh thi hệ Quân đội:

+ Thí sinh là nam: cao 1,63m trở lên; nặng 50kg trở lên, vòng ngực trung bình từ 81cm trở lên.

+ Thí sinh là nữ: cao 1,54m trở lên; nặng 48kg trở lên.

Đối với những thí sinh bị cận thị hoặc viễn thị không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính đạt mắt phải 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10.

+ Yêu cầu về Tuổi đời của thí sinh: Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi; Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ từ 18 đến 23 tuổi.

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Hệ Dân sự không cần sơ tuyển như hệ Quân sự. Có đủ điều kiện về sức khỏe để học ngành y, dược.

5. Đăng ký xét tuyển và tổ chức xét tuyển.

5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

5.3. Tổ chức xét tuyển:

a. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển hệ Quân sự:

- Thực hiện một điểm tuyển chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội; xác định điểm tuyển riêng với đối tượng thí sinh khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào); quân nhân tại ngũ được xác định điểm tuyển theo hộ khẩu thường trú;

- Điểm tuyển được xác định theo đối tượng nam, nữ trong từng tổ hợp môn xét tuyển và theo hai miền Nam-Bắc, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp Toán, Lý, Hóa thì thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; xét tuyển theo tổ hợp Toán, Hóa, Sinh có điểm môn Sinh cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp Toán, Lý, Hóa thì thí sinh có điểm môn cao hơn sẽ trúng tuyển; xét tuyển theo tổ hợp Toán, Hóa, Sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp Toán, Lý, Hóa thì thí sinh có điểm môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển; xét tuyển theo tổ hợp Toán, Hóa, Sinh có điểm môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.

 Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh báo cáo Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

b. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển hệ Dân sự:

Điểm tuyển được xác định theo từng ngành, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu. Thực hiện một điểm tuyển chung theo các tổ hợp đăng ký xét tuyển và đối tượng thí sinh nam, nữ trong cả nước;

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh nào có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, Thí sinh nào có điểm môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.

6. Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển.

Nhà trường thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh, quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Quốc phòng (có hướng dẫn dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển riêng).

          Học viện Quân y trân trọng thông báo./.               

 

        Thông tin liên hệ giải đáp: 069.698913; 0983597355

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban TSQS Bộ Quốc phòng;

- Ban Giám đốc HV (để báo cáo);

- Sở GD&ĐT, Ban TSQS các tỉnh;

- Đăng tin lên Website Học viện;

- Lưu: BM, J4; S 30.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

(Đã ký )

 

 

Thiếu tướng Đỗ Quyết

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y