Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Trọng Luyện; Chuyên ngành: Ngoại bỏng

Cập nhật: 16h37 | 07/03/2018

 TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án:

 “Nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng vạt da cuống hẹp nhánh xuyên động mạch gian sườn trong điều trị bỏng sâu và di chứng bỏng chi trên”.

Chuyên ngành: Ngoại Bỏng

Mã số: 62 72 01 28

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Luyện

Họ và tên người hướng dẫn:

1.     GS. TS. Lê Năm

2.     PGS. TS. Vũ Quang Vinh

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Lần đầu tiên tại Việt nam, nghiên cứu giải phẫu nhánh xuyên gian sườn bên trên xác và sử dụng vạt da cuống hẹp nhánh xuyên gian sườn bên trên lâm sàng để che phủ các tổn khuyết do bỏng và di chứng bỏng chi trên. Vạt được làm mỏng bằng cách bỏ bớt lớp mỡ dưới da cho phù hợp với từng vị trí tiếp nhận ở chi trên bảo đảm được tính thẫm mỹ, áp dụng kỷ thuật Delay có thể rút ngắn thời gian cắt cuống vạt xuống còn 7 ngày so với với 21 ngày của vạt ngẫu nhiên. Kết quả phẫu thuật cho kết quả tốt, rút ngắn ngày điều trị và bảo đảm được tính thẫm mỹ của chi trên.

                                                          Nghiên cứu sinh

 

 

                                            Nguyễn Trọng Luyện

Cán bộ hướng dẫn 1                                Cán bộ hướng dẫn 2

 

 

   GS.TS. Lê Năm                                   PGS.TS. Vũ Quang Vinh


THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis:

“Anatomy study and clinical application narrow pedicle intercostal cutaneous perforator flap for upper limb of deep burn and sequel burn patients”.

Speciallity: Burn sugery

Code: 62 72 01 28

Full name: Nguyen Trong Luyen

Full name of supervisor:

1.     Pro. Ph. Le Nam

2.     Assoc. Prof. Ph Vu Quang Vinh

Educational foundation: Military Medical University

Summary of new main scientific contrubution of the thesis

This is the first time researching operates lateral intercostal perforator on corpse and uses narrow pedicle lateral intercostal perforator flap in clinic to cover injury due to burn and sequel of upper-limb’s burn. Flap is made thin by removing subcutaneous fat to be suitable with each receiving location in upper-limb to ensure aestheticism, and applying Delay technique is able to shorten time of cutting pedicle flap into 7 days compared with 21 days of random flap. Surgery results are good to shorten treatment time, and ensure aestheticism of upper-limb.   

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y