Thường vụ Đảng uỷ Học viện tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá XII

Cập nhật: 15h30 | 26/07/2018

HVQY: Sáng ngày 24/7, Thường vụ Đảng uỷ Học viện tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII của Đảng. Đồng chí Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Trọng Chính, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Học viện; đồng chí Thiếu tướng, GS.TS. Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị và trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết.

Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Trọng Chính, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Học viện, khai mạc Hội nghị và quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện cùng 400 đồng chí cán bộ, chủ trì, chủ chốt của các cơ quan đơn vị và sĩ quan Khối Hiệu bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Học viện nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm chỉ đạo, trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị mình một cách toàn diện, đồng bộ và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Thiếu tướng, GS.TS. Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện quán triệt Nghị quyết số 27, số 28-NQ/TW.

Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện yêu cầu sau Hội nghị này, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn Học viện tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị; tạo niềm tin, sự thống nhất về hành động trong cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

Vũ Ngọc Ánh, Phòng Chính trị Học viện

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y