Sứ mệnh của Học viện Quân y

15h46 | 09/05/2017

1. SỨ MỆNH

Học viện Quân y là một trong những trường đại học hàng đầu thuộc lĩnh vực giáo dục sức khoẻ của Việt Nam theo mô hình Trường-Bệnh viện thực hành, đào tạo nguồn nhân lực y dược chất lượng cao cho Quân đội và cả nước; nghiên cứu y dược học quân sự trên cơ sở nghiên cứu y dược học chung; chuyển giao kỹ thuật y dược; là trung tâm điều trị chất lượng cao của Quân đội và đất nước; phát triển hợp tác Quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu y dược học, góp phần đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển ngành Quân y, ngành y tế và hệ thống giáo dục sức khoẻ Việt Nam.

2. MỤC TIÊU

2.1. Mục tiêu chung

Xây dựng Học viện Quân y thành trường đại học nghiên cứu và ứng dụng, đạt tiêu chí trường trọng điểm Quốc gia; một trung tâm nghiên cứu y dược học quân sự và y dược học hàng đầu của Việt Nam với một số chuyên ngành sâu đạt trình độ tiến tiến trong khu vực; hội nhập Quốc tế ngày càng sâu rộng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị.

2.2. Mục tiêu cụ thể

1. Về đào tạo

- Nâng cao chất lượng đầu ra đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của Quân đội và xã hội đối với đào tạo đại học và sau đại học.

- Thường xuyên đổi mới chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo hướng bám sát nhu cầu của quân đội và xã hội, có tính hiện đại, hệ thống và thực tiễn Việt Nam. Chương trình đào tạo được chuẩn hóa, hiện đại, phù hợp với điều kiện của đất nước, tương thích với chương trình của các trường y dược trong khu vực và thế giới; được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng khu vực.

- Phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, chất lượng ngang tầm các trường đại học y dược hàng đầu của đất nước, phấn đấu ngang tầm khu vực.

- Đầu tư, phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo đáp ứng được các yêu cầu phát triển của trường.

- Ứng dụng các phương pháp dạy và học tiên tiến, hiệu quả.

2. Về nghiên cứu khoa học

- Đẩy mạnh nghiên cứu y dược học quân sự đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ bộ đội các quân binh chủng, trong thời bình và thời chiến.

- Giữ vững và phát triển những mũi nhọn nghiên cứu y dược học của Học viện, phát triển thêm những mũi nhọn mới; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các thành tựu y dược học mới nhất của khu vực và thế giới; chú trọng nghiên cứu cơ bản.

- Gắn chặt nghiên cứu với đào tạo và điều trị.

3. Về điều trị

- Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng những thành tựu y dược học tiên tiến của trong nước, khu vực và trên thế giới trong chẩn đoán và điều trị.

- Xây dựng hai bệnh viện thực hành mẫu mực theo tiêu chí chất lượng bệnh viện hạng đặc biệt Quốc gia.

4. Về hợp tác quốc tế

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, điều trị, xây dựng mô hình tiên tiến quản lý trường và bệnh viện, góp phần tích cực tạo nên nguồn lực mạnh mẽ cho sự phát triển của Học viện.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế được Bộ quốc phòng giao.

3. CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Lấy người học là trung tâm, thực hiện phương châm “Dạy người, dạy nghề, dạy phương pháp”, “Người thày thuốc giỏi đồng thời là như người mẹ hiền”.

- Nhà trường gắn liền với đơn vị, với xã hội.

- Lấy chất lượng và hiệu quả là mục tiêu và động lực xây dựng và phát triển Học viện

- Xây dựng nhà trường cách mạng, chính quy, thày mẫu mực, trò tích cực; xây dựng môi trường sư phạm có tính sáng tạo, tính độc lập cao.

- Luôn tự đổi mới vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

4. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

- Xây dựng chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu và yêu cầu ngày càng cao của Quân đội và xã hội đối với tất cả các đối tượng đào tạo đại học và sau đại học, bao gồm cả chuẩn tiếng Anh khung châu Âu.

- Xây dựng chuẩn giảng viên (ngoại ngữ, tin học, chuyên môn, nghiệp vụ). Đến năm 2025, 100% giảng viên có trình từ độ thạc sỹ trở lên, ≥ 50% giảng viên có học vị tiến sỹ, 15% giảng viên giảng viên có học hàm GS, PGS (mỗi bộ môn (khoa) có ≥ 1 TS, các bộ môn chuyên ngành có ≥ 1 GS hoặc PGS, ≥ 3 TS).

- Xây dựng và tổ chức đào tạo bác sĩ nội trú bằng tiếng Anh (áp dụng chương trình đào tạo theo modul).

- Năm 2020, tổng kết đào tạo theo tín chỉ; từ năm 2020 đến 2025, xây dựng và áp dụng chương trình đào tạo theo modul cho một số đối tượng đào tạo đại học và sau đại học.

- Từ năm 2020, yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ cấp trường phải có ít nhất 01 bài báo quốc tế nằm trong nhóm ISI hoặc Scopus.

 (Trích Quyết định số 288/QĐ-HVQY ngày 16/02/2017 của Giám đốc Học viện Quân y)

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y