Chương trình đào tạo, đối tượng đào tạo và công tác tuyển sinh Sau Đại học tại Học viện Quân y
Cập nhật lúc: 12h57 ngày 23/12/2008
Đơn vị đăng tin: Phòng Sau Đại học
Chương trình, đối tượng đào tạo và thông tin tuyển sinh Sau Đại học của Học viên Quân y hằng năm được xây dựng và tổ chức thực hiện theo qui chế tuyển sinh Sau đại học của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Quốc phòng.

1. Chương trình đào tạo:

- Đào tạo Thạc sĩ: đào tạo tập trung, thời gian đào tạo 2 năm.

- Đào tạo Tiến sĩ:

+ Đối tượng đã có bằng thạc sĩ:

- Tập trung: 3 năm

- Không tập trung: 4 năm

+ Đối tượng chưa có bằng thạc sĩ

- Tập trung: 4 năm

- Không tập trung: 5 năm

2. Đối tượng đào tạo:

2.1. Đối tượng đào tạo thạc sĩ: người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây:

2.1.1. Về văn bằng: 

a) Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

b) Người có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành, chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

2.1.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.1.3. Có đủ sức khoẻ để học tập.

2.2. Đối tượng đào tạo tiến sĩ: Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau đây:

2.2.1. Về văn bằng:

a) Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần và đã có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng ngành loại giỏi trở lên và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

c) Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng ngành loại khá trở lên và có ít nhất ba bài báo công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

Nội dung các bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự thi.

2.2.2. Điều kiện thâm niên công tác: phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.2.3. Có điểu sức khoẻ để học tập.

3. Thông tin tuyển sinh

3.1. Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ:

TT

Chuyên nghành

Mã số

1

Nội khoa: gồm các chuyên ngành sau:
- Nội Tim mạch -Thận
-Khớp - Nội tiết
- Nội Hô hấp
- Nội Tiêu hoá
- Da liễu
- Tâm thần
- Thần kinh

60 72 20

2

Ngoại khoa: gồm các chuyên ngành sau:
- Chấn thương chỉnh hình
- Ngoại Tiêu hoá
- Ngoại Tiết niệu
- Ngoại Thần kinh và sọ não
- Ngoại Lồng ngực - Tim mạch
- Gây mê hồi sức
- Ngoại Bỏng

60 72 07

3

Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

60 72 38

4

Tổ chức chỉ huy quân y

60 72 85

5

Lý sinh y học (Y học hạt nhân)

60 72 80

6

Y học dự phòng: gồm các chuyên ngành sau:
- Dịch tễ học
- Y học dự phòng
- Bệnh nghề nghiệp và y học lao động

60 72 73

7

Dược học quân sự

60 73 30

8

Y học hình thái: gồm các chuyên ngành sau:
- Giải phẫu
- Giải phẫu bệnh
- Mô phôi thai học

60 72 01

9

Y học chức năng:
- Sinh hoá
- Sinh lý học
- Sinh lý bệnh

60 72 04

10

Vi sinh y học

60 72 68

11

Ký sinh trùng-Côn trùng

60 72 65

 2.2. Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ:

TT

Chuyên Ngành

Mã Số

1

Mô phôi thai học

62 72 01 01

2

Giải phẫu người

62 72 01 10

3

Sinh lý học

62 72 04 05

4

Sinh lý bệnh

62 72 04 10

5

Miễn dịch

62 72 04 20

6

Ngoại Tiêu hoá

62 72 07 01

7

Ngoại Lồng ngực

62 72 07 05

8

Ngoại Tim mạch

62 72 07 10

9

Ngoại Tiết niệu

62 72 07 15

10

Ngoại TK và sọ não

62 72 07 20

11

Chấn thương chỉnh hình

62 72 07 25

12

Ngoại Bỏng

62 72 07 40

13

Nội Tiêu hoá

62 72 20 01

14

Nội Hô hấp

62 72 20 05

15

Nội Xương khớp

62 72 20 10

16

Nội Nội tiết

62 72 20 15

17

Nội Thận tiết niệu

62 72 20 20

18

Nội Tim mạch

62 72 20 25

19

Dị ứng

62 72 20 35

20

Thần kinh

62 72 21 40

21

Tâm thần

62 72 22 45

22

Bệnh Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

62 72 38 01

23

Độc chất

62 72 50 01

24

Ký sinh trùng

62 72 65 01

25

Vi khuẩn học

62 72 68 01

26

Vi rut học

62 72 68 05

27

Dịch tễ học

62 72 70 01

28

Sức khoẻ nghề nghiệp

62 72 73 05

29

Dinh dưỡng tiết chế

62 72 73 10

30

Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế

62 72 73 15

31

Y học hạt nhân

62 72 80 05

32

Công nghệ dược phẩm

62 73 01 01

33

Bào chế

62 73 01 05

34

Tổ chức quản lý dược

62 73 20 01

 

 Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Sau đại học - Tầng 3 Nhà số 1 - Học viện Quân y – 104 Phùng Hưng – Hà Đông – Hà Nội. Điện thoại: 069.566.224.

TIN MỚI
TIN LIÊN QUAN
TIÊU ĐIỂMXEM NHIỀU
PHỐI CẢNH HỌC VIỆN QUÂN Y
WEBSITE ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
Cổng thông tin điện tử Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 160 - Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội. Điện thoại: (069)698910. Fax: (04)36883994. Email: int.relations@vmmu.edu.vn
Thiết kế - Lập trình: Ban CNTT - Phòng Khoa học Quân sự - Học viện Quân y