Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Hà Thị Thu Vân; chuyên ngành: Khoa học Y sinh

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN


Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm kiểu gen liên quan kháng carbapenem ở các chủng Enterobacteriaceae phân lập được bằng kỹ thuật giải trình tự toàn bộ hệ gen (2015 -2019)
Chuyên ngành: Khoa học Y sinh
Mã số: 9720101
Họ và tên nghiên cứu sinh: Hà Thị Thu Vân
Họ và tên Người hướng dẫn:
1. GS.TS. Keigo Shibayama
2. PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn
Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
Cung cấp thêm các số liệu về tính kháng kháng sinh, xu hướng chuyển dịch tính kháng từ MDR sang XDR của Enterobacteriaceae tại Bệnh viện Quân y 103, từ đó làm rõ hơn bức tranh toàn cảnh về vi khuẩn kháng kháng sinh tại Việt Nam.
– Cung cấp thêm các dữ liệu quan trọng về các đặc điểm sinh học phân tử của vi khuẩn kháng thuốc, sự đa dạng gen mã hoá tính kháng kháng sinh, sự đa dạng về loại ST, plasmid mang gen mã hóa kháng kháng sinh.
– Lần đầu tiên ghi nhận:
– 02 chủng E. coli mang tổ hợp gen mã hóa carbapenemase blaNDM-5 +
blaOXA-484, ST mới 8346
– 02 chủng K. pneumoniae mang Tmex-CD1 mã hóa kháng tigecyline
– 01 chủng Enterobacter spp mang mcr-9 mã hoá kháng colistin.

Đại diện nhóm cán bộ hướng dẫn

 


PGS.TS Nguyễn Thái Sơn

Nghiên cứu sinh

 


Hà Thị Thu Vân

Tải về tại đây: